fredag 14 februari 2014

Finns 'det gröna motståndet'?

Hur det gick i Libyen vet vi, men är den historien avslutad? - Nej, vi vet att det fortsatt varit rörigt och stridigheter i landet, och att dess regering mest verkar vara en papperskonstruktion. Det som mest kommit fram i våra media är när milisgrupper vid kusten burit sig illa åt, men det kanske händer andra saker? För ett tag sedan kom rapporter om strider längre in i landet. Nu nämner bloggaren Moon of Alabama (som ofta verkar vara en pålitlig iakttagare) att det pågår någon sorts militärkupp.

MoA knyter det här till vad som händer i det inre av Libyen och refererar bland annat till en lite rörig intervju med några personer som hävdar att 'det gröna motståndet' har tagit över södra och västra delen av landet. Det skulle alltså röra sig om personer som är lojala med den gamla regeringen och som lyckats (bokstavligen) höja upprorsfanan på olika håll och jaga bort al-Qaidatyperna. Som varande lite skeptiskt förhåller jag mig skeptisk till påståenden om att stora delar av landet övertagits av motståndsgrupper, men något kan ändå ha hänt. En blogg som är Qaddhafi-trogen skriver om en allians mellan 'motståndet' och svarta stammar i södra Libyen. MoA antar att motståndet i söder blivit så kraftfullt mot NATO, miliserna och al-Qaida att yttre krafter vill lyfta fram den libyska armén. Jag vet inte om det går ihop, armén verkar knappast stridsduglig. Men det kanske är något militärsnille i Pentagon som tänkt till igen och tycker att en militär 'stark man' kan vara bättre att ha än den ineffektiva regeringen som knappt behärskar sin egen huvudstad.

Det verkar finnas ett 'grönt motstånd', så långt kan man väl sträcka sig. Men hur stor kapacitet det verkligen har, det är för mig ett frågetecken.

Inga kommentarer: