måndag 17 mars 2014

Film-tajm med Schlaug

På den här filmen pratar Birger Schlaug om medborgarlön/basinkomst. En reform som han tror inte löser alla problem och som kan orsaka nya problem (han nämner några), men som blir nödvändig och som kommer att rensa bort samlingen av oöverblickbara socialförsäkringssystem som vi har idag. Det är ganska kul att andra än neoliberaler kan säga "det finns ingen annan väg".

Det Schlaug inte nämner, vad jag uppfattade, är maktfrågan. Ändå är den central. Börjar man laborera med basinkomst av någon sort kan en del makthavare finna att de inte har så mycket makt längre, vare sig de är exploaterande företagare eller offentliga byråkrater. Det ekonomiska tvånget, den ekonomiska piskan, kan inte brukas lika grovt längre när det finns en reträttväg för undersåtarna, en väg som gör att de kan förvandlas till någorlunda fria medborgare.

Basinkomst kan fungera inom ramen för nuvarande system antar jag, men inte som systemet ser ut i sin aktuella utformning. Med tanke på hur sprickorna i systemet blir allt värre, med diverse kriser som riskerar att samlas till 'en perfekt storm', så kan möjligen genomförd basinkomst tjäna som brygga över till nästa system. För just det ekonomiska tvånget ('arbetslinjen') är kärnan i kapitalismens makt, och upplöses en del av detta tvång är vi redan på väg mot nästa etapp för mänskligheten.

En marxist skulle lugnt peka på Marx' grundläggande skiss för samhällsutveckling och säga att "ja, ungefär så här hänger det ihop. Den produktiva basen i samhället förändras, Schlaug visar på en fabrik där personalen ersätts av robotar och det får följdverkningar. När beskattat lönearbete skall finansiera det offentliga samtidig som lönearbetet krymper i förhållande till det lågbeskattade kapitalet uppstår det en kris. Antingen blir samhället underfinansierat och förslummat, eller också kommer folket i basen att protestera och kräva att samhällets överbyggnad byggs om för att bättre motsvara de aktuella förhållandena. På sikt är det senare mest troligt, eftersom det inte finns något annat alternativ."

11 kommentarer:

Simsalablunder sa...

Det kommer att gå alldeles utmärkt för makthavare att moralisera över basinkomstagare, precis som man gjort med arbetslösa, socialbidragsmotagare m.m.

Ett problem som Schlaug alltid undviker är att man kan vara helt utestängd från möjligheten till arbete med basinkomst, och att den utestängningen kan verka stigmatiserande och för individen nedbrytande.

Tillsammans med målet; alla som vill arbeta får arbeta, kan basinkomst vara något. Då har man tagit bort ett reellt problem, nämligen att arbetsköpare ratar arbetslösa, i stigande ordning. Ju längre ifrån arbete, ju mindre chans att bli anställd.

Björn Nilsson sa...

Undrar om inte Schlaug någonstans - väldigt snabbt och i förbifarten - nämnde att det kan gå fel om man bara slänger åt folk lite pengar och säger att nu får de klara sig själva. Så jag tror han är medveten om problemet, men det är klart: om han kompletterade att det skall finnas en arbetsgaranti så blir det hela betydligt klarare.

Jan Wiklund sa...

Det finns implementationsproblem med allt. Det är knappast nåt skäl till att avskriva det. Då hamnar man i en gnällkonservativ position och håller till godo med vad som är.

Det lustiga är att basinkomsten inte är så olik det socialförsäkringssystem Gustav Möller strävade efter. Dvs ett där byråkrater inte skulle kunna komma i efterhand och säga "du får inget" när man väl har uppfyllt vissa enkelt etablerbara kriterier - t.ex. "har barn" eller "är sjukskriven av läkare".

Som hans statssekreterare Per Nyström konstaterade tog byråkraterna tillbaka makten 1953 när försäkringskassan förstatligades (ett problem med förstatliganden...).

Kanske ytterst beroende på saltsjöbadsöverenskommelsen enligt vilken fotfolket inte fick ta kamp för något utan att betraktas som illojala.

Som Frances säger, man får bara det man är beredd att slåss för. Vill man inte slåss, som Simsalablunder, får man inget alls.

Simsalablunder sa...

"Vill man inte slåss, som Simsalablunder"

Märklig påstående. Visar man på större vilja att slåss för att man låter bli att tala om makthavares moraliserande inte nödvändigtvis försvinner med införandet av basinkomst?

Eller är påtalandet att Schlaug helst undviker att tala om en del tunga problem i anslutning till basinkomst, som gör viljan till att slåss lika med noll?

F.ö. måste väl basinkomst komma från staten, alltså finns problemet med förstatligandet kvar. Det innebär också att man kan förändra den upp eller ner, precis som de andra försäkringarna.

För min del kan man redan i morgon dag gå över till basinkomst. Det skulle förmodligen förenkla en massa och ta bort problematiken som finns med socialbidrag. Är det tillräckligt stort, bidrar det givetvis till efterfrågan i ekonomin höjs, men det är tveksamt om Schlaug skulle gilla just den utkomsten.

Birger Schlaug sa...

Björn, det gjorde jag förvisso, tog det ganska grundligt med exempel på hur MP resonerade i frågan om "barnpeng" och kommunal dagbarnvårdare åt eget barn.

Björn Nilsson sa...

OK Birger, kanske något oklart uttryckt av mig. Men diskussionen får gå vidare och identifiera för- och nackdelar med grundidén. (Välkommen till min lilla blogg förresten!)

Simsalablunder sa...

Kan också tycka att om man talar för ett förståelsesamhälle, att det då borde omfatta vårt ekonomiska system, hur det operativt fungerar. Men där faller det, vilket också försvårar införande av basinkomst, genom att man vill göra det genom att balansera utgifterna med skatteintäkter.

Finansieringen av basinkomst är inget problem för ett Sverige av idag. Det finns inga skäl att beskatta på ditten eller datten sätt för att ha råd med det. Beskattning kan behövas ändå, men av helt andra skäl.

Här är det synd att Schlaug inte är mer intresserad av t.ex. MMT:s insikter i hur ekonomier som Sverige fungerar, apropå förståelsesamhälle.

Simsalablunder sa...

Om man utgår i från det som sägs i filmen, så skulle man kunna säga att Schlaug förespråkar en rationalisering av socialförsäkringssystemet, där mängder med människor jobbar.

Men vad händer med människorna som jobbar i systemen, när man genomför rationaliseringen?
Erbjuds de arbetslöshet och basinkomst? Eller räknar man med att basinkomst kommer att kräva lika mycket administration, eller att de skall få jobb i den privata sektorn?

Är det många människor som går från lön till basinkomst, och om basinkomsten är betydligt lägre än deras tidigare lön, så kommer det att påverka efterfrågan i ekonomin negativt, vilket förmodligen leder till ytterligare färre arbeten, och även ytterligare fler in i arbetslöshet och basinkomst.

En spiral nedåt som är svår att se ett slut på, om inte den privata sektorn börjar anställa, alternativt staten kliver in och erbjuder något mer.

Men att förvänta sig att den privata sektorn skulle kliva in, när efterfrågan är på väg nedåt, är att önska väldigt mycket.

Utgår man även ifrån att skatt finansierar på statlig nivå (det är visserligen felaktigt) så kommer skatteintäkterna sjunka allteftersom fler går från arbete med lön till basinkomst, när de blir arbetslösa.
Och då blir det ju problem med "finansieringen" av de statliga utgifter.

Jan Wiklund sa...

Simsalablunder: Jag hänvisade till att du tar överhetens ovilja som ett skäl till att förslaget är dåligt.

Överheten är alltid ovillig. Så det är inget skäl till någonting. Men man får inget annat än det man är beredd att slåss för.

Jan Wiklund sa...

PS. Och även det ekonomiska resonemang du för i posten 01.57 är märklig. Det skulle lika gärna kunna användas som ett argument mot sjukförsäkring, a-kassa eller var som helst.

Poängen med basinkomst är att komma ifrån den myndigheternas villkorlighet som håller en stor del av befolkningen i misär. Att lägga ett golv under vilket det är omöjligt att gå. Att återgå till Gustav Möllers vision om medborgerliga rättigheter istället för nådevedermälen.

Simsalablunder sa...

Jan, du får gärna peka ut var det märkliga ligger i det ekonomiska resonemanget, och varför förklara varför det är märkligt.

Poängen med basinkomst känner jag till, just därför skrev jag att de gärna får införa den i morgon dag (det blir idag det).