söndag 6 juli 2014

Arbetslöshet i EU i maj


Här är ett diagram som kom från Eurostat för några dagar sedan via twitter-prenumeration. I maj låg den svenska arbetslösheten på 7,8 procent vilket åtminstone är bättre än genomsnittet för eurozonen (11,6 procent). Generellt ser det ut som om de länder som inte slängt ut de egna pengarna till förmån för euron sedan år 2004 har lägre arbetslöshet än euroslavarna. Särskilt för länderna längst till höger i diagrammet, Spanien och Grekland, ser det otäckt ut - var fjärde arbetsför är arbetslös. Det är ett oerhört förslösande av samhällenas resurser. Åtstramningspolitiken har åtminstone lyckats med en sak de senaste åren: att producera en jädrans massa arbetslösa. Sedan är frågan om detta, ur makthavarnas synvinkel, är ett misslyckande eller en helt medveten politik. 

4 kommentarer:

Karl Malghult sa...

Mycket av eländet i medlemsländerna är inhemskt skapat - Sveriges "överskottsmål" och "utgiftstak", av den egna Riksdagen beslutad, hindrar exempelvis stöd för de arbetslösa som skulle kunna komma ifrån EU:

http://flarnfri.blogspot.se/2014/07/the-evil-that-men-dooch-kvinnor-ocksa.html


martin sa...

Ekonomi betyder egentligen "hushållning med knappa resurser". I den moderna världen verkar det vara en bortglömd definition. Jag var i spanien nyligen, där hushållar man med resurserna. Resurserna får gå hem och sitta och skrota medan halvfärdiga byggen står och förfaller.

Arbetslöshet beror aldrig på att det saknas saker att göra, det beror på en lat, dekadent och efterbliven elit.

martin sa...

Antar att när man införde termen "humankapital", så glömde man införa en matematik som skiljer sig från övrigt kapital, vilket blir lite problem, för arbete bara kan sparas som utkristalliserat i en bestående produkt, allt annat är "waste".

Björn Nilsson sa...

Tiden går inte att köra baklänges. Har jag frivilligt eller ofrivilligt drönat en timme så är den timmen borta för evigt. Arbetslöshet är onödigt, för att inte säga skadligt, ur mänsklig synpunkt. Däremot är av individen uppskattad fri tid att vara sig själv nyttigt.