torsdag 24 juli 2014

Och nästa dörr ...


Och så hittade jag ett citat av Marx från 1871 som visar att allt inte var bättre förr, exempelvis vad det gäller borgarmedias ryktesspridning:

Up till now it has been thought that the growth of the Christian myths during the Roman Empire was possible only because printing was not yet invented. Precisely the contrary. The daily press and the telegraph, which in a moment spreads inventions over the whole earth, fabricate more myths (and the bourgeois cattle believe and enlarge upon them) in one day than could have formerly been done in a century (MECW 44: 176-77).

3 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Numera vet man ganska bra vad kristendomens spridning berodde på: de kristna tog hand om sina sjuka medan hedningarna var goda liberaler som bara tänkte på sig själva.

Under den stora epidemin 165-180 överlevde de kristna medan hedningarna dog som flugor för att ingen tog hand om dem. Verkan var dubbel: de kristna blev en större del av befolkningen för att de överlevde, och mängder med hedningar omvände sig för att få del i sjukförsäkringssystemet.

Björn Nilsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Björn Nilsson sa...

Jag har sett uttrycket 'ris-kristna' om kineser som omvände sig (muntligt i alla fall) till kristendomen för att få del av missionärernas utdelade ris, och därmed slippa svälta ihjäl. Gissningsvis rörde det sig om personer som inte hade någon släkt omkring sig som socialt skyddsnät. Kanske man kan tänka sig en liknande process i Romarriket? De kristna hade en universell inställning till sina (kristna) medmänniskor vare sig de tillhörde släkten eller inte, medan hedningarna slöt sig inom gruppen. Och drabbades hela familjen, släkten, klanen etc. av sjukdom, svält eller andra olyckor fanns inget yttre nät som kunde ta vid - vilket alltså de kristna verkar ha haft. Om jag gissar rätt. Jeeesus is the answer! (Undrar om inte någon predikant i USA har kåppyrajtat det uttrycket förresten?)