lördag 18 augusti 2018

I medieskugga, ytterligare kanske ett litet steg ...

Det pågår någon slags idrottstävlingar i Indonesien - The Asian Games, Asiatiska spelen. Återigen marscherar en samlad koreansk trupp, nord och syd, in under gemensam flagga. Några idrottare under samma flagg kan ses som en obetydlig händelse som inte är värt att nämnas i våra media, men när det i bakgrunden arbetas för att koppla samman de koreanska ekonomierna så är detta ännu ett steg i en process som blir allt svårare att stoppa. I september är det dags för nytt möte på högsta koreansk nivå, denna gång i Pyongyang. Södra Korea är en ekonomisk stormakt, norra landsänden har kapacitet att också bli det, och de är uppbackade av Ryssland och Kina. Vill andra krafter ändra den här utvecklingen får de allt svårare - krig blir snart enda möjligheten, och koreanerna har genom president Moon och ordförande Kim sagt att de inte vill ha krig. Båda har starkt stöd på hemmaplan. Därmed kan man med viss optimism blicka framåt.
 


2 kommentarer:

lennart odström sa...

Har i stort sett gettupp hoppet om media. Med ytterst få undantag sysslar inte journalister med annat än propaganda numera. Givetvis då made in US/EU.

Björn Nilsson sa...

Nå, det viktiga är väl att bra saker händer, vare sig de styrda medierna rapporterar eller inte. Men det vore ju bättre om det rapporterades ordentligt! Till slut så bryter ju fakta ändå igenom, hoppas jag.