torsdag 31 juli 2014

Kommer du ihåg ...

... den där knasige pastorn Camping i USA? Han som räknade ut Jordens undergång med hjälp av Bibeln. Det gjorde han inte bara en gång, inte bara två, utan hela tre gånger. Men av någon anledning räknade han fel varenda gång. Det kanske inte är så konstigt när det gäller religiösa svärmares konstiga påhitt, men det fanns folk som trodde på honom varje gång. Till och med sådana troende som varit med redan första gången fortsatte att tro på svindlerierna, gav bort allt de ägde, och propagerade i stället bot och bättring inför Yttersta domen!

Är det inte något liknande med en annan sorts troende? De trodde på USA/NATO:s m.fl. svindlerier om Irak, Libyen, Afghanistan, Syrien, Sudan - och nu handlar det om Ukraina. Man skulle kunna tro att de skulle dra öronen åt sig efter lite väl mycket snack om 'massförstörelsevapen', 'diktatorn bombar sitt eget folk', 'separatister sköt ned flygplanet' etc. Men tydligen inträder omedelbart någon sorts glömskefunktion i hjärnan. Att hela länder läggs i ruiner, kraschar, verkar man inte förbinda med vad som hänt tidigare. Det noteras bara möjligen som något som 'råkar hända', utan några speciella länkar till vad som hänt tidigare. - Annars skulle man ju kunna tänka sig att vara försiktig med folk som visat sig ljuga och fiffla tidigare, och vara misstrogen mot vad de säger.

Till glömskan kanske önsketänkandet får läggas. En del sd-typer blev ju jätteglada när bomben small i Oslo - sedan blev de mindre glada när det visade sig att massmördaren i Norge var en norsk helyllegutt, inte en läskig muslim. - Nå, nu var det liv om att ett utländskt flygplan, möjligen militärt, kränkt svenskt luftrum. Alla rättänkande hoppades naturligtvis att det var den elake ryssen igen ...

... men det här verkar i alla fall inte vara så bra för dessa förhoppningar. Eventuellt är det så att det handlar om en fullt medveten kränkning av svenskt luftrum, om det är så att USAmerikanerna inte hade tillstånd att flyga där de flög, att de fått ordentliga tillsägelser, men låtsats att inte inte fattat. Att USA-militärer skulle ha någon särskild respekt för Sveriges (eller för all del alla andra länders) territorium kan man starkt tvivla på.

Om den här historien bekräftas (och det är ju inte säkert) kanske den kan få åtminstone somliga personer att vakna och få stopp på driften in i NATO.

tisdag 29 juli 2014

Det nya kalla kriget är här

Den initierade indiske diplomaten Bhadrakumar skriver om veckan när det nya kalla kriget inleddes,

The week that ushered in new Cold War


This is not really about the regime in Russia; this is about the world order. This is about the Bretton Woods system and the challenge to it that Putin spearheads, as evident at the Fortaleza summit of the BRICS. 

This is Obama’s counterattack in a guerilla war, frightened about the growing challenge to the supremacy of the US dollar. The point is, without the seamless freedom to print dollar bills, the American economy is doomed. 

The rest of the world understands perfectly well what the new Cold War is all about. Even the Europeans aren’t duffers, they too comprehend what is going on, as their great reluctance to isolate Russia testified all these weeks and months. 

Most certainly, there is no ideology involved here. It is not a war on socialism or on terrorism, nor is it a war about Ukraine or Russia intrinsically. In plain terms, the new Cold War is about the perpetuation of the US’ global dominance. 

Without the Bretton Woods system, without NATO, without nuclear superiority over Russia, the US faces the prospect of becoming a vastly diminished power over time. Without the trans-Atlantic leadership, it gets reduced to what it used to be before World War I one hundred years ago — an influential regional power in the Western Hemisphere.
Då undrar jag: hur ser en fredsrörelse ut som möjligen kan bidra till att inte den här situationen förvandlas till storskaligt krig?  Miljontals människor dog ju under det förra kalla kriget. Då var slagfälten en bit från centrala och norra Europa. Den här gången kan vi inte vara lika säkra på att de värsta våldsutbrotten kommer att ske i någon annan världsdel långt borta. 

Hittade bilden hos bloggkollega Knapsu. Misstänker att flinet i imperialistens nylle kommer att försvinna så småningom.

söndag 27 juli 2014

Putin kvar till åtminstone 2018

Nä, inget snack om att "diktatorn vacklar", "regimen är på fall" eller liknande, utan prognos med klart besked: Vladimir V Putin sitter kvar år 2018! Frågan om någon minns den där engelske fjanten år 2018. (Och jag lovar vara fullständigt ointresserad var än eventuella mästerskap utkämpas!)

Onkel Ho

Idag, på en lyktstolpe i Liljeholmen

Diplomater på flykt

Det här verkar inte vara någon större post i svenska media ännu, jag såg nyheten på den indiske veterandiplomaten Bhadrakumars blogg: USA har blixtevakuerat hela sin ambassad i Libyen. Det är ju ett snyggt betyg på vad USA lyckats uppnå i det landet. Man har förlorat kontrollen över de krafter man (även med svensk hjälp) släppt fram!lördag 26 juli 2014

Lite mer diskussion om 'basinkomst' etc

Det kom en kommentar till en äldre bloggpost där jag kritiserade "fantasilöshet" vad det gäller uppslag av typen basinkomst. Kommentarer på gamla bloggposter försvinner utan att någon, utom möjligen bloggaren själv, uppmärksammare dem, så jag lyfter vad 'Järnbastionen' skriver:


Vill bara tillägga att vi behandlat "basinkomsten" i förbigående även i ett tidigare inlägg på vår blogg. Då skrev vi såhär:

I stället för att arbetarklassen skall ta makten över produktionen, befria arbetet från löneslaveriet, förvandla det till allas vårt gemensamma arbete och öka produktionen för hela samhällets bästa - så skall vi enligt de "arbetskritiska" sträva efter att slippa arbeta. Idén grundar sig på den absurda idén att "det inte längre finns lika mycket arbete att utföra" (när det i själva verket råder planerad underbemanning på i stort sett varenda arbetsplats), och förutsätter en "basinkomst" finansierad av den borgerliga staten (genom utsugningen av arbetarna, och framför allt av folken i tredje världens förtryckta nationer). Kort sagt, en politisk linje utformad för de småborgerliga skikt i de rika länderna vars värsta mardröm är att tvingas ner i arbetarklassen, få skit under naglarna och behöva underordna sig arbetarklassens organisatoriska disciplin. Även om borgarna skulle genomföra en sådan fördelningsreform som "basinkomsten" är, så kommer den under imperialismen aldrig tillåtas bli något som stärker arbetarklassen. För att kunna förverkliga kommunismens princip – av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov – och lösa motsättningen mellan manuellt och intellektuellt arbete måste vi först störta borgarklassen, bygga socialism och frigöra de enorma produktivkrafter som idag hålls tillbaka av kapitalismen. Som Marx skrev i Kritik av Gothaprogrammet: “I en högre fas av det kommunistiska samhället - när individernas förslavande underordnande under arbetsfördelningen försvunnit och därmed också motsättningen mellan andligt och kroppsligt arbete, när arbetet blivit inte blott ett medel för livsuppehälle utan rent av det viktigaste livsbehovet, när jämsides med individernas allsidiga utveckling också produktivkrafterna vuxit och alla den gemensamma kooperativa rikedomens källor flödar ymnigare - först då kan man helt överskrida den borgerliga rättens trånga horisont och samhället kan skriva på sina fanor: Av var och en efter hans förmåga, åt var och en efter hans behov!” 
Några kommentarer:

Vad det gäller tillgänglig mängd arbete att utföra så är det riktigt att många organisationer är svårt underbemannade. Jag har nämnt det tidigare själv. En facklig aktivist som skrivit om det vid ett flertal tillfällen är Frances Tuuloskorpi (senast här). Men det finns också en annan tendens som mer brukar vara Birger Schlaugs avdelning, nämligen påpekandet att teknisk utveckling gör att arbeten försvinner, eller förvandlas till icke-arbeten. Det sammanhänger med mikrodatorrevolutionen som drog igång på 1970-talet. När persondatorn med ordbehandlingsprogram infördes kunde mängder av sekreterartjänster tas bort exempelvis. Mängder av bank- och kassatjänster överförs på kunden (avlönad personal ersätts av oavlönade kunder). Och under lågkonjunkturer tar datoriseringen extra fart. - Det finns alltså två parallella tendenser: arbetsplatser är underbemannade, arbeten försvinner, den tekniska nivån borde ändå ge utrymme för såväl fler arbeten som kortare arbetstid, sänkt pensionsålder etc.

Måste man automatiskt anta att de som ställer förslag av typen 'medborgarlön' eller 'basinkomst' har onda avsikter? Kan man möjligen tänka sig att de har en realistisk syn att det inte står någon revolution för dörren och att det gäller att göra det bästa av de möjligheter vi har nu? Man kan säga att de har fel, men även om de objektiva förutsättningarna för att byta samhällsskick ser rätt bra ut så släpar de subjektiva efter. Och då borde det väl vara en rimlig väg att utgå från dagsläget, visa på förbättringsförslag som finns - samt tala om vad som verkligen krävs för att de skall fungera.

Om avsikten hos kritikerna är att 'avslöja borgarna' kan ju metoden vara att ta upp förslagen, ta fram deras positiva sidor, kräva att de negativa sidorna elimineras och de goda kompletteras med ännu bättre saker. "Även om borgarna skulle genomföra en sådan fördelningsreform som "basinkomsten" är, så kommer den under imperialismen aldrig tillåtas bli något som stärker arbetarklassen." Nä, men då får väl arbetarklassen agera för att det blir en förstärkning då ...

Vill man ta upp verkligt onda företeelser så är Fas3 mer lämpligt. Man kan kräva att Fas3 försvinner, att eventuella vettiga sysselsättningarna finns kvar (och skojarna åker ut) men nu behandlas som vanliga arbeten med avtalsenliga löner, semester, och andra villkor. Och så ser man till att de som hamnar i en Fas3-situation i stället slussas iväg mot de stora vakanserna på den 'normala' arbetsmarknaden. I det sammanhanget kan man diskutera finansiering, och visa att det är resurserna som är det väsentliga, om de finns så kan finansiering fixas utan några svårigheter.

Angående "... de småborgerliga skikt i de rika länderna vars värsta mardröm är att tvingas ner i arbetarklassen, få skit under naglarna och behöva underordna sig arbetarklassens organisatoriska disciplin" så låter det ganska hämndlystet. Hämnd skall man akta sig för, det är ofta mer skada än nytta. Och dessutom undrar jag hur mycket det verkligen finns av "arbetarklassens organisatoriska disciplin" och vad den har för politiskt innehåll. Kan det möjligen handla om kuvade socialdemokratiska (eller numera sverigedemokratiska) arbetare som knappast tänker revolutionärt men kanaliserar missnöje och besvikelser mot diverse "eliter" eller andra grupper som ändå inte har något inflytande över arbetarnas problem?

Kunde skriva mer om det här, men inte i den här värmeböljan. Så det får räcka för den här gången.

fredag 25 juli 2014

Det enda vettiga?


Ja, detta är väl det enda vettiga man kan göra i den här värmen: lägga sig i skuggan och se frånvarande ut. Ungefär som de här korna jag morsade på vid Ågestasjön i morse! Världen (eller åtminstone delar av den) är galen - vad kan jag göra åt det?

torsdag 24 juli 2014

Och nästa dörr ...


Och så hittade jag ett citat av Marx från 1871 som visar att allt inte var bättre förr, exempelvis vad det gäller borgarmedias ryktesspridning:

Up till now it has been thought that the growth of the Christian myths during the Roman Empire was possible only because printing was not yet invented. Precisely the contrary. The daily press and the telegraph, which in a moment spreads inventions over the whole earth, fabricate more myths (and the bourgeois cattle believe and enlarge upon them) in one day than could have formerly been done in a century (MECW 44: 176-77).

onsdag 23 juli 2014

Och så var det Palestina igen ...

Förhoppningsvis är det Bildt som är slut snart

Mitt i sommaren, men rätt bra med folk.

"Hur mycket kostar din tystnad Reinfeldt" frågar plakatet uppe till vänster.

Kanske priset antyds här, med de sedlar som stoppats in i nyllena på Blair, Bildt och Reinfeldt?

"När friheten är olaglig blir de fria laglösa".
Här var en skum grej. Tre stjärnor, är inte detta de syriska quislingarnas flagga? Och därmed folk som i praktiken springer Israels ärenden?

Sicken skojare. Håll huvet kallt!Jaha, här har någon tagit en bild av den gamle skojaren Colin Powell (han som ljög om irakiska massförstörelsevapen inför FN) och moderniserat det hela något. Jag hittade bilden hos 'The Saker', och denne gamle kallakrigs-analytiker kallar den senaste utvecklingen vad det gäller USAmerikanska underrättelsetjänsternas kunskaper om vad som hände med flygplanet i Ukraina "The most pathetic case of backpedaling I have seen in my life". I klarspråk: de vet i stort sett ingenting annat än att planet störtat, och kan inte bekräfta Obamas och lillhunden Bildts anklagelser om ryssarnas roll i det hela. Hela historien verkar ingå i en lång serie mediekampanjer som syftat till krig, som mot Spanien 1898, det så kallade Tonkin-intermezzot 1964, Libyen, Irak, Syrien etc.

Problemet med den ryska sidan verkar vara att den trycker på viktig militär spaningsinformation som man inte vill släppa ut. Ur viss synpunkt är det förklarligt: talar man om att man vet något så avslöjas förmodligen också en del om vilka resurser och kunskaper man har för att ta reda på det man vet. Och det vill ju militärer och spioner helst inte göra. Men i det här läget, när ryssarna förmodligen har järnkoll på det mesta som rör sig på marken och i luften i Ukraina, kunde man ju slå undan benen för NATO-sidan genom att publicera mer uppgifter om vad som hände när, och med vem inblandad. Det kanske är så att ryssarna förväntar sig att krisen ändå blåser över, som med de påstådda giftgasangreppen i Syrien som det ju knappast talas om numera. Samtidigt ödeläggs människoliv i onödan. Röda korset definierar situationen som krig i östra Ukraina. När elefanterna dansar är det synd om gräset.


Det gäller att hålla huvudet  kallt när det hetsas som värst i media. För övrigt: Vore det inte tid snart att ge Bildt sparken, innan han ställer till något verkligt allvarligt?


UFO:n av jordiskt kallakrigs-ursprung?

Den här bloggaren hävdar att alla UFO-observationer från 1940-talet och framåt hänger samman med USAmerikanska militära aktiviteter:

The most recent bit of confirmation hit the media a few weeks back. Connoisseurs of UFO history know that the Scandinavian countries went through a series of major “flaps”—periods in which many UFO sightings occured in a short time—in the 1950s and 1960s. The latest round of declassified data confirmed that these were sightings of US spyplanes snooping on the Soviet Union. The disclosures didn’t happen to mention whether CIA assets also spread lurid accounts of flying saucer sightings and alien visitations to help muddy the waters. My hypothesis is that that’s what was going on all the way through the history of the UFO phenomenon: fake stories and, where necessary, faked sightings kept public attention fixated on a manufactured mythology of flying saucers from outer space, so that the signal of what was actually happening never made it through the noise. 

Notera länken till BBC mitt i citatet. Det kan göra saken lite mer trovärdig, även om BBC:s gloria som opartisk sanningssägare knappast är välförtjänt. Fast jag såg att man gjorde en bra sak för ett tag sedan. Det utgick direktiv om att BBC inte i opartiskhetens namn skall släppa in rena knäppgökar att diskutera vetenskapliga frågor med folk som kan ämnet. - Hur som helst: att många observationer av konstiga saker på himlen kan hänga samman med militär aktivitet går jag med på. Att det vid sidan av bedrivits en hel desinformationsindustri med falska berättelser om möten med utomjordingar etc. låter mer tvivelaktigt. En halv industri kanske.

Kan detta vara en groda som ramlat ur truten på en förnekare av evolution eller global uppvärmning, förespråkare av 'intelligent design' eller 'ancient astronauts'?


Om man tittar på kommentarerna till bloggposten (som handlar om andra intressanta saker också, det som i Spenglers anda kan kallas 'västerlandets undergång') så finns en svensk som tar upp saker som kan strida mot bloggarens teser, exempelvis konstiga observationer i Lappland redan före andra världskriget.

Hur skall man säga? Kanske: 'UFO:n får vi nog titta i stjärnorna efter'. NASA tror att det är möjligt att hitta liv ute i rymden. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) har dock hållit på i jag tror bortåt femtio år nu med radioteleskop, men det verkar tyst utifrån. Eller också hörs det massor av saker, bara det att vi inte förstår vad vi hör. Det räcker ju inte bara med att uppfatta någonting, det gäller också att förstå åtminstone något av innebörden av de förnimmelser som når oss. Kanske man hittar något nytt när spaning med radioteleskop från Jorden kompletteras med anläggningar som skickas upp i rymden om några år.

http://www.nasa.gov/sites/default/files/755409main_webb.jpg
Det här är James Webb-teleskopet, ett av flera som skall spana efter liv i rymden


tisdag 22 juli 2014

Värme i norr - ganska vanligt


Det larmas om värmebölja i norr. Jag har inga handfasta data att lägga fram, men så vitt jag minns är det inte helt ovanligt med rubriker av typen Norrbotten varmast i Europa. Det händer med några års mellanrum, när 'ryssvärmen' dånar in från öster och det kan vara mycket varmare norrut i Skandinavien än söderut. Ett naturligt fenomen som dessvärre kan påverkas av den globala uppvärmningen.

Ovanstående foto tog jag i Abisko 10 juni 2010. Några varianter på den klassiska sparkstöttingen. Det är väl så att när sommaren bryter ut får norrlänningen gå ut med kaffemuggen och sätta sig på sparken och njuta ett tag! - Och till slut lite text till nedanstående bild:

US government scientists have released their findings that this past June is the hottest on record since record keeping began in 1880.
The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) monthly report revealed that the combined average temperature over land and sea was 61.20 Fahrenheit (16.22 Celsius), a record high for the month. That is 1.30 degrees Fahrenheit (0.72 degrees Celsius) warmer than the average for the twentieth century and surpasses the last recorded record high for the month of June, which was recorded in 2010.

Screen Shot 2014-07-21 at 3.38.03 PM

lördag 19 juli 2014

Grattis!

 grattisbild


Jag fick av en händelse se att en av de stora fyller 87 idag. Mer vältaliga hyllningar till 'födelsedagsbarnet' än vad jag kan hitta på finns på hans eget sällskaps hemsida.

Jag är inte säker efter alla dessa år, men det kan vara så att den första boken jag lånade på bibliotekets vuxenavdelning var hans bok om Afghanistan från 1960-talets början. Och det var en påverkan som hängt kvar.

Nå, kan väl gräva lite mer i minnet när jag nu håller på: någonstans berättade han om när han tyckte att unga radikaler kunde läsa Trotskij för att bilda sig lite mer om den revolutionära traditionen. Några av dessa blev dock trotskister på riktigt, vilket inte var vad Myrdal tänkt sig. Han skrev att han i det läget kände sig som patron Calle Kula i Falstaff, fakirs roliga berättelse 'Ett svårskött pastorat' från 1895. Den som inte känner till vad detta innebär försöker förslagsvis hitta Falstaff, fakir, på biblioteket. Det finns en samlingsvolym som heter Falstaff fakirs vitterlek  och där den där skojiga pastoratshistorien ingår. För den som inte känner till detaljerna kan jag bara med mäktig myrdalsk malmstämma meddela: "Gå till läggen!"

fredag 18 juli 2014

Jordbruket ingen otvetydig välsignelse

At a broader level of analysis, it is difficult to distinguish the effects of different aspects of the adoption of agriculture - not merely a changed diet, but a settled way of life, greater concentrations of population, differential access to resources, and so on. Nevertheless studies of skeletal pathology in many areas are beginning to form a pattern, suggesting that the adoption of agriculture (and its accompanying effects on group size and permanence of settlement) commonly led to increased rates of chronic stress, including infection and malnutrition. (Colin Renfrew, Paul Bahn Archeology, femte upplagan 2008, sidan 460.)
Intressant anmärkning. Övergången från samlar- och jägarekonomi av rörlig natur till fast bosatta jordbrukare var inte automatiskt ett steg framåt. Snarare kunde det leda till att många levde sämre. Och ända ses detta som en av de stora händelserna i människans historia: jordbruksrevolution, och sedan den industriella revolutionen. Vad händer med nästa omvälvning, den som enligt Marx skall göra att människans förhistoria tar slut och vår verkliga historia börjar? Börjar också den med en period av elände och förfall?


Gubbe på hällristning från bronsåldern. Ser ut som han plöjer med ett årder draget av två oxar med rejäla horn
Och så här kunde ett årder se ut, en klumpig anordning av grovt trä. Med den kunde man göra en fåra i jorden. Används fortfarande i potatisodling. Annars kör man med en plog. Skillnaden mellan årder och plog är att den senare inte bara gör en fåra utan också vänder jorden.

onsdag 16 juli 2014

Ingen mänsklig rättighet att väljas av medlemmarna?

Det här ser ju formellt riktigt ut, men hur är det egentligen med bakgrunden?:

Ingen mänsklig rättighet att vara fackrepresentant

Nej, det är klart, det är ingen mänsklig rättighet att vara jultomte eller symaskinsreparatör heller. Vad sägs om den här versionen: 'Det är ingen mänsklig rättighet att välja fackrepresentant'. Men om man tittar i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna så är det åtminstone en rättighet att ansluta sig till en fackförening.

Eller det här, finns det en hake i resonemanget?:

Självklart att neka
SD fackliga uppdrag

Rätten att bli företrädd och representerad fackligt, är inte densamma som rätten att företräda andra.

Jag saknar närmare utläggningar om de "andra", de som blir företrädda, och hur de uppfattar den här saken. Hur ser man på de fackliga medlemmar som röstar på sd-are som företrädare? Nu kan det ju vara si och så med den fackliga demokratin och medlemsintresset lokalt, och det kan innebära att lustiga (eller mindre lustiga) figurer väljs till förtroendeuppdrag i klubbar. Men innebär det att högre nivåer automatiskt skall ha rätt att gå in och korrigera om nu medlemmarna - de få som gått till klubbens årsmöte - råkar rösta på en människa som ur toppens synvinkel på något sätt verkar vara fel? Då kan man väl lika gärna låta ledningen utse lokala företrädare direkt. Men kommer facket att överleva att de sista resterna av demokrati sopas bort?

Ja, det finns en demokratisk aspekt av det här, även om debatten förvirras genom tal om 'mänskliga rättigheter', 'lika värde', 'värdegrunder' och liknande honnörsord som i praktiken kanske inte betyder så mycket för förbundsledningarna och deras ombudsmän. Om facken koncentrerar sig på att slåss på riktigt för medlemmarnas intressen tror jag inte förekomsten av ett antal sd-märkta funktionärer kommer att orsaka några större problem. Men om man lägger ner kampen, då får man syssla med annat för att motivera sin existens (som att just jaga sd-folk).

tisdag 15 juli 2014

Krisinfo Libyen

Den här informationen plockade jag nyss upp från Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter

Samtliga flygplatser med internationella flyg är nu stängda i Libyen, inklusive Benghazi, Misrata och Tripoli. (Björnbrums anmärkning: Jo, miliserna som släpptes loss med bland annat svenskt flygunderstöd har visst varit lite ostyriga igen och bombarderat bland annat flygplatsen i Tripoli. Ingick sådana framtida upptåg i planen när den gamle överstens regering skulle störtas?)

Reseavrådan till Libyen gäller sedan 2011, men UD uppmanar de svenskar som trots reseavrådan befinner sig i landet att iaktta stor försiktighet, vara vaksamma och följa instruktioner från lokala myndigheter. (Björnbrums fråga: vad räknas som 'lokala myndigheter'? Är det helt enkelt närmaste gubbe med automatvapen?)

Det finns ingen diplomatisk närvaro i landet vilket gör att man inte kan räkna med konsulärt bistånd på plats. Det svenska honorärkonsulatet i Benghazi håller av säkerhetsskäl stängt för besökare tills vidare. ('Säkerhetsskäl' ... suckar Björnbrum. Och arma libyer som utsätts för detta!)

Borde det inte vara någon sorts kris bland de ... låt oss säga jubelidioter/skurkar ... som hurrade för störtandet av Qaddhafis regering utan att ha klart för sig vad som skulle komma sedan?

måndag 14 juli 2014

Sen ursäkt - bättre än att aldrig be om ursäkt?

Enligt iranska nyhetsbyrån Fars föreslår en kommitté i det brittiska parlamentet att en ursäkt skall framföras från brittisk sida för att man 1953 tillsammans med USA störtade den dåvarande regeringen i Iran. Vad skall nu en ursäkt över sextio år efter detta övergrepp ha för betydelse? Om det nu kommer någon. Britterna har ju kämpat hårt för att slippa ta ansvar för sina övergrepp i Kenya och Malaja på 1940-1950-talen. - Annars kan man ju säga att det är bättre att inte fara fram som en buse än att göra det, och sedan låta de efterkommande eventuellt be om ursäkt.

På tal om iranska nyhetsbyrån (startsida här) kan det vara värt att kasta en blick på den då och då. Det gäller även avdelningen för vetenskap och teknik. Snart är Iran redo att skicka upp tre nya satelliter. För man tillhör ju redan den växande skaran av stater som klarar att skicka upp rymdfarkoster. De som larmar om Iran som 'medeltida gubbar' bör ha klart för sig att landet står på en teknisk nivå som inte är medeltida. Detta utesluter inte att det finns efterblivna områden, och ledarfigurer som uppträder skumt (kom ihåg den pinsamma Rushdie-affären) - men tänk på Storbritannien som figurerade här ovan? Medan Iran är en lokal och på sin höjd regional makt har Storbritannien utövat sina skurkstreck över hela världen, och har inte slutat med det ännu. Det är skillnad det. Kan engelsmännen ta sig in någonstans och får trixa ohejdat får man en kris som aldrig tar slut. Kan någon beskylla iranierna för att uppträda på samma sätt?

Iran Building Spacecraft for Sub-orbital Spaceflight

söndag 13 juli 2014

torsdag 10 juli 2014

Två bekymrade herrar


Två bekymrade herrar, president Putin och utrikesminister Lavrov, diskuterar. Läget är bekymmersamt. Det slog mig att läget idag kan (om man inte trasslar in sig för mycket i detaljer men ser på de stora linjerna) påminna om tiden omkring 1940, innan Tyskland angrep Sovjetunionen. De sovjetiska ledarna var sedan länge klara över hotet från Tyskland. Ett angrepp skulle komma förr eller senare, men när? Det gällde att förbereda sig, rusta upp, använda diplomati, att utan att vara undfallande undvika att uppträda på ett sätt som skulle kunna användas som krigsorsak av motsidan. Att skjuta det oundvikliga framför sig så länge det gick.

Något av det kanske ses i spelet om Ukraina idag. I vems intresse är krisen, samt kriget i östra Ukraina? Vem är intresserad av en kris i ett land som nära nog ser ut som ett konkursbo?

Låt oss ta ett sidospår mot huvudproblemet. I boken Ytterligheternas tidsålder från 1994 skriver Eric Hobsbawm om bakgrunden till det kalla kriget som följde andra världskriget, och nämner en veteran inom USA:s utrikespolitik, George Kennan:


... en kunnig Rysslandsexpert av den gamla maktpolitiska diplomatiska skolan ... som betraktade Ryssland, tsarstyrt eller bolsjevistiskt, som ett primitivt och barbariskt samhälle som regerades av män som drevs av en "traditionell och instinktiv rysk känsla av otrygghet" och alltid isolerade sig från omvärlden, alltid styrdes av självhärskare, alltid sökte "trygghet" bara genom en tålmodig och blodig kamp för att totalt förgöra den rivaliserande makten och aldrig genom fördrag och kompromisser med densamma, och som därför aldrig lyssnade på annat än "maktspråk", inte på förnuftets röst ... andemeningen i teorin var att den enda "rivaliserande makten", nämligen USA, skulle ha varit tvungen att "uppdämma" hotet från Ryssland genom kompromisslöst motstånd även om landet inte hade varit kommunistiskt. (sid. 267-268 i svenska upplagan 1999)


Kan man inte lika gärna se USA som primitivt, ständigt hotfullt, besatt av fixa idéer om säkerhet, och aldrig berett att kompromissa? - Frånsett det: jag har sett en hypotes här och där som går ut på att våldet i Ukraina har ett mål, och det handlar om att övergreppen skall bli så våldsamma att Ryssland känner sig tvingat till någon sorts intervention. Då kan en ny version av kalla kriget börja, och media i väst och västpolitikerna kan skrika halsen av sig om hur aggressivt Ryssland är. Om städer i Ukraina läggs i ruiner av ukrainskt artilleri, människor dödas eller flyr i massor - då skall det pekas finger åt Ryssland om landet reagerar. Och så kan offensiven fortsätta på olika sätt för att bryta sönder den ryska federationen i smärre enheter. Men det är fråga om USA i dagens läge kan hitta några större mängder 'liberaler' i Ryssland för att få igång några nya torgockupationer eller liknande påfund.

Är ett nytt storkrig i Europa oundvikligt, givet att USA:s ledare känner sig hotade vad än ryssarna gör och ständigt måste demonstrera det? - Det kanske beror av vad de europeiska ledarna hittar på, och faktiskt också vad rena kapitalintressen i Europa och Nordamerika gör.

En sista reflexion om USA: landet ändrade knappast sin utrikespolitik när Sovjet föll ihop. Man blev inte mindre aggressiv internationellt. Det tyder på att aggressiviteten kommer inifrån, inte som reaktion på yttre impulser.

måndag 7 juli 2014

Skämt eller olycka?

Gick förbi detta på lördagskvällen. Kors och något som kan tolkas som gravsten på ett arbetsområde.  Det var vid avfarten från Essingeleden till Stora Essingen. (Jodå, det går att gå över Essingeleden från Gröndal till Essingen när det är lågtrafik och bilavgaserna är på låg nivå!) Undrar om detta är ett skämt, eller om det verkligen har hänt en dödsolycka här. En del arbetsplatser är ju inte direkt ofarliga, om man säger så. - Hoppas det är någon sorts skämt.


söndag 6 juli 2014

Arbetslöshet i EU i maj


Här är ett diagram som kom från Eurostat för några dagar sedan via twitter-prenumeration. I maj låg den svenska arbetslösheten på 7,8 procent vilket åtminstone är bättre än genomsnittet för eurozonen (11,6 procent). Generellt ser det ut som om de länder som inte slängt ut de egna pengarna till förmån för euron sedan år 2004 har lägre arbetslöshet än euroslavarna. Särskilt för länderna längst till höger i diagrammet, Spanien och Grekland, ser det otäckt ut - var fjärde arbetsför är arbetslös. Det är ett oerhört förslösande av samhällenas resurser. Åtstramningspolitiken har åtminstone lyckats med en sak de senaste åren: att producera en jädrans massa arbetslösa. Sedan är frågan om detta, ur makthavarnas synvinkel, är ett misslyckande eller en helt medveten politik. 

fredag 4 juli 2014

En sorts nationaldagsfirande

Det är 4 juli idag, vilket inte är 'Amerikas' nationaldag. Däremot USA:s, och det finns människor som med rätta har kritik på hur USA uppför sig i världen idag. Några samlades på Stortorget i Stockholm, och jag tog bilder av detta kritiska nationaldagsfirande. När trubadurerna närmade sig mikrofonen gick jag dock. Av någon anledning har min toleransnivå för trubadurer sjunkit betydligt på senare år.

Viktigt men mindre känt faktum: det var vid Cuito Cuanavale i Angola som kubanska styrkor slog tillbaka den sydafrikanska apartheidstatens styrkor. Så småningom ledde det till att hela apartheidsystemet rasade ihop (och ersattes av mer 'normal' klassdiktatur, men det är ju en annan historia).
'Rätt åt alla och efterrätt åt somliga', eller hur nu det gamla skämtet låter.

Latinamerika håller på att ta bort stämpeln som 'USA:s bakgård', men kampen är hård.Världen sedd genom en banderoll

'USA ut ur ...' alla möjliga ställen där de hänger sig kvar som berusade festdeltagare som vägrar att gå.

Tror det är nicaraguanska sandinistflaggan.