tisdag 25 augusti 2015

Kris på löpet igen

Hade inte jag lagt ner den här bloggen ...? Nå, nu samlar sig åter krismolnen. Man kan diskutera utvecklingen djupsinnigt och kunnigt, men också se hur eländet återspeglar sig på blaskornas löpsedlar.

"Så här räddar du dina pengar." Det måste vara en standardfras som kan tas fram varje gång det krisar till sig. Ett fel med den är ju att när väl krisen brutit ut finns en uppenbar risk att dina felplacerade pengar redan har åkt ut i avloppet.

"Experternas råd ..." Alltid dessa "experter" som vet så mycket i förväg men inte hörs av i efterhand. Du vet: "Experternas bästa aktietips!" och liknande svindlerier. Några grundläggande frågor som bör ställas är om det verkligen är "sparande" om du placerar dina pengar i aktier, fonder etc. som har en sagolik kursstegring. Varför inte kalla det "spekulation"? Möjligen också ren jäkla godtrogenhet när börsskojare, "experter" och liknande figurer kör sina vanliga tricks i slutet av en börshausse. När krisen bryter ut torde det för "småspararen" (småspekulanten) vara alldeles för sent att "se över sitt sparande". I det läget har de stora hajarna redan sålt av och kammat in sin vinster och backat ut i lugnare vatten. När du tvingas paniksälja dina värdepapper simmar de tillbaka och köper dem till vrakpriser och väntar på nästa börsyra - då kan manövern upprepas.
Märker ni det subtila budskapet i mina fotografier: löpen är avbildade i miljöer som ser ganska solkiga ut! När den kapitalistiska spekulationsekonomin åker ut på gatorna kan den se ganska otvättad och oansad ut!

Här var det tomt (men gott om sand)


Mystisk 'abstrakt konst'? - Nej, jag gillar att titta på kartor med satellitbilder, och det här är en sådan som jag klippt ut.

Det här är ett ställe där inte ens beduinerna går in. Rub al-Khali (الربع الخالي, ar-Rubʿ al-Khālī), "det tomma området", på Arabiska halvön. En riktig värsting till öken, och jag antar att det är sanddyner vi ser, dyner som drivits upp av ökenvinden.

I detta sammanhang minns jag en klurig vers av framlidne Robban Broberg (fast här handlar det om Sinai-öknen):


Timglasen i Sinai
kommer sanden ej att sina i.

söndag 23 augusti 2015

Hilberts hotell i dagens värld

... eftersom antalet naturliga tal som finns är oändligt, så går det att lösa problemen med att exempelvis hyra in oändligt många nya människor på ett hotell med oändligt många rum.
Jaha, vad betyder nu detta? - Bara att det slog mig att den matematiska "sagan" som kallas Hilberts hotell verkar påminna om hur en del människor resonerar om vissa påträngande aktuella problem. Sagan refereras här. Jag tänkte inte skriva läsaren något på näsan här, hen kan ju fundera själv på vad jag kan vara ute efter.

Men vad menade Hilbert själv då?

Meningen med Hilberts hotell är alltså att man vill framhålla egenskaperna hos oändliga antal. Till exempel så är ℵ₀ = ℵ₀ + 1, ℵ₀ = 2 ⋅ ℵ₀ och till och med ℵ₀ = ℵ₀ ⋅ ℵ₀.

Har nu alla fattat det? -  ℵ₀ = ℵ₀ ⋅ ℵ₀! Dock bara i matematisk teori, märk väl!

lördag 22 augusti 2015

Olika tider, samma känsla?

Här är ett citat från en krönika av Mats Dagerlind på sverigedemokratiska Avpixlat:


Jag hänvisade till undersökningar som visar att medborgarnas förtroende för journalistkåren är extremt lågt – långt ifrån den bild av ädla sanningssökare som Sigvardsson tecknar av det skrå han är satt att vaka över.

Detta låga förtroende föranleds av att journalister allvarligt missköter sitt uppdrag – förtiger sådant som de borde berätta, ljuger i stället för att tala sanning och omyndigförklarar sina läsare i stället för att respektera dem. Alternativmedias framgång beror på att de gör tvärtom – berättar vad andra journalister förtiger, avslöjar andra journalisters lögner och visar läsaren den respekt han och hon förtjänar i sin egenskap av grundpelare i det svenska demokratiska styresskicket där all makt (åtminstone som grundlagens portalparagraf är formulerad) utgår från folket.
(Det är jag som kursiverat en del av texten,.) "Sigvardsson" är PO, pressombudsmannen. Det Dagerlind missar, trots att han är gammal journalist, tror jag är att "journalisterna" kan ha vilka uppfattningar som helst. Sist och slutligen är det ändå medieägarna som avgör vad som kan publiceras, och de tillsätter redaktionsledningar som ser till att anvisningarna följs. Men det är inte huvudsaken just nu, vi går vidare ...


... med ett historiskt klipp som kan fungera som jämförelseobjekt:Det är från den lilla marxist-leninistiska tidskriften Marxistisk Forum av år 1970, men med reklam för den dåvarande marxist-leninistiska månadstidningen Gnistan. Notera argumentet för att läsa Gnistan: "viktiga fakta ... betydelsefulla nyheter som den övriga pressen söker undertrycka och hemlighålla".

De här tidningarna utgavs av KFML som ju politiskt ligger väldigt långt från sverigedemokraterna. Ändå finns det något gemensamt, nämligen känslan av att media inte talar sanning i väsentliga frågor samtidigt som det finns alternativmedia som verkligen talar om hur det förhåller sig. Hur mycket är verkligt i känslan, stämmer den med fakta eller är det helt enkelt trevligt att kunna presentera sig själv som en förföljd, baktalad, ignorerad etc. sanningssägare? Många sympatiserar ju med en kämpande 'underdog' också.

***

Både KFML då och sd idag vill värva arbetarröster. sd får sägas vara betydligt framgångsrikare.
I senaste Sifo-mätningen som SvD låtit ta fram sympatiserar 29,9 procent av arbetare med Sverigedemokraterna. 26,1 procent sympatiserar med Socialdemokraterna.
Bland LO-medlemmarna ligger SD-sympatierna på 29,9 procent i augusti, en rejäl ökning sedan januari i år då 19,8 procent av de tillfrågade i den aktuella gruppen uppgav att de skulle rösta på partiet.

...Bland LO:s manliga medlemmar har Sverigedemokraterna 38,6 procent, Socialdemokraterna 30,9 procent. Tittar man på kvinnliga LO-medlemmar är fördelningen 18.9 procent för SD och 43,1 procent för S. (Enligt Svenskan)


Det borde vara panik i de socialdemokratiska politiska och fackliga högkvarteren nu. Partibasen vittrar sönder. Eller om det nu är hos medlemmarna det bör vara panik, det lilla toppskiktet klarar sig nog. Ibland har medlemmar tidigare protesterat mot socialdemokratins urartning, men det har alltid runnit ut i sanden. Tänk på 'dalauppropet' under 1980-talet. Platt fall.

Tja, i termer av 'rinna' så verkar delar av medlemsbasen nu rinna iväg i riktning mot team Åkesson för att hitta politiker som åtminstone i någon grad verkar lyssna och säga som det är med det ena och det andra. Om detta betyder en rörelse som rinner ut i sanden, rinner ner i träsket, eller något annat, kan jag inte förutspå. Att försöka tala med Löfven och hans krets är nog ändå att tala för döva öron. Men jag hackar inte på Löfven i första hand, det borde vara viktigare att hårdgranska de som placerat Löfven där han är. De är ytterst ansvariga. Kanske de inte ens är socialdemokrater.

torsdag 20 augusti 2015

Heja "vänstern" friskt humör, det är det som susen gör ... eller ?

Klippt ur Avpixlat i förmiddags. Glada sd-are utanför socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen i Stockholm.

Och det här var orsaken till glädjen. I åtminstone en opinionsundersökning (med tveksam vetenskaplig kvalitet) verkar sd vara störst i landet just nu. Siffrorna för de andra partierna ser rätt rimliga ut, så jag förstår inte att sd skulle vara totalfel här.
När jag kom upp från tunnelbanan på den lilla bakgatan satt en (1) tiggerska utanför dörren. På andra sidan gatan, kanske tio meter bort, satt ytterligare en (1). Detta fortgår dag ut och dag in, gata upp och gata ner, och sedan undras det varför sd fortsätter att växa. Själv grubblar jag mer över varför det som skall föreställa vänster inte tar tag i de här frågorna, inte bara avseende tiggeriet utan att hela folkhemsbygget ser ut att gå över styr. Att begå politiskt självmord är en konstig metod att bedriva politik. I dagsläget kan sd glömma alla dystra självmordstankar men i stället glatt fortsätta att växa i opinionen. De kan strö salt i de eventuella sår som finns i sossepamparnas buffelhudar och skadeglatt vifta med plakat och flaggor utanför socialdemokraternas högkvarter. Varför inte en sväng ner till vänsterpartiet på Kungsgatan också, eller är det gänget för obetydlig för att uppmärksammas?

Nä, "vänstern" surar och gör sig irrelevant, och det är ju tråkigt. Det finns bra folk där i de olika partierna, grupperna och organisationerna, men kan man inte rensa ut skräpet som sitter på nyckelpositionerna kommer det aldrig att bli något annat än döende tråkig irrelevans.

Trottarnas fel?


I samband med den nu pågående krisen mellan Ryssland och NATO  verkar det som om ryssarna åter minns sin historia och uppvärderar den. Detta innefattar såväl tsar- som stalintiden. Stalin har aldrig varit ute, men nu åker opinionssiffrorna uppåt igen (fast han har en bit kvar till Putins toppnoteringar).

En sak som verkat märklig, och som jag sett omnämnd ibland, är Stalins popularitet även bland lägerfångar. Men i den här artikeln hos Fort Russ kommer en möjlig förklaring.  Det är ingenting jag går i god för - som det brukar sägas: "mer forskning behövs" - men det här kan vara en användbar pusselbit.

Förklaringen skulle vara att på 1930-talet kontrollerades ännu de ledande positionerna öster om Ural av trotskister. (Jag utgår från att dessa ledare inte officiellt framträdde som trotskister men kan ha tillhört den grupperingen i början av 1920-talet.) Väster om Ural var Stalin och bolsjevikerna  i ledningen. När motsättningarna skärptes och utrensningarna började på 1930-talet var det trotskister som drabbades väster om Ural, och stalinister öster därom. Och de stalinister öst om Ural som fängslades fortsatte givetvis att hylla Stalin. En sorts fortsättning på inbördeskriget som varade ända fram till Andra världskriget hävdas det i artikeln.

En reflexion: det här kan vara en användbar pusselbit i flera historiska studier även om jag har en del frågetecken. Användbar dels om vad som verkligen så att säga hände på marken: såväl riktiga skurkar som oskyldiga människor åkte fast i utrensningarna när angiveriet florerade och folk tog hämnd på varandra. Men dels också i diskussionen om den totalitära staten och dess ledare. Om man struntar i propagandan såväl för som emot Stalin, där denne antogs vara allsmäktig vilket ståndpunkt man än intog, så verkar bilden av en ganska kringskuren ledare vara mer rimlig. Han kunde inte ensidigt köra över sina närmsta medarbetare, människor som han var beroende av och som kunde ha åsikter och åtgärder som han egentligen inte gillade. Att underhuggarna ägnades sig åt personkult och hysteriska hyllningar till "kamrat Stalin" ändrar i grunden ingenting: de hade sina egna dagordningar och använde personkulten för att främja sina egna positioner. (Undrar om man inte kan använda hov-scenen i Strindbergs 'Lycko-Pers resa' som en sorts illustration av sådan kringskurenhet - Per trodde sig bli allsmäktig kalif men fanns sig bunden av 'konvenansen' och andra tilltag.)

I Sovjet försökte man lösa problemet med pampar på mellannivå genom utrensningar, i Kina genom Kulturrevolutionen och andra kampanjer. Inget av detta fungerade på lång sikt. De smarta pamparna duckade och levde vidare, förskansade i partiet. Till slut kunde den sortens folk öppet ta makten. Skillnaden mellan Sovjet/Ryssland och Kina är att i det senare landet finns partiet kvar som den viktigaste maktfaktorn. Men vilken klass tjänar KKP?

På tal om Trotskij och trotskister: det var idag, fast 1940, som T. själv fick en ishacka i skallen i Ciudad de México och avlägsnades ur historien. 

söndag 16 augusti 2015

Tre frågor

Tre frågor:


1. Kunde morden på IKEA i Västerås ha undvikits?

Svar: ja, om mördaren skickats tillbaka till Italien redan första gången han fick avslag på ansökan om att få stanna i Sverige hade dessa mord med hög sannolikhet inte skett. Ansvaret faller alltså inte bara på mördaren, utan på de svenska myndigheter som inte såg till att han lämnade Sverige. Och eftersom myndigheterna sorterar under den politiska ledningen i landet ligger det yttersta ansvaret där. Det kan vara moraliskt ansvar, det kan också vara att man inte följt de föreskrifter som verkligen finns.

2. Kan man förbjuda fattigdom?

Svar: ja, det listiga argumentet att "fattigdom kan inte förbjudas" håller inte. Varför? - Jo, därför att vi opererar inom Sveriges gränser. För svenskar skall det finnas ett socialt skyddsnät som gör att ingen behöver falla igenom till ren nöd. Nätet har byggts under lång tid och vi har råd med det. (En del kommer att falla igenom i alla fall, men då har vi att göra med människor med mentala problem och/eller missbruksproblem, och det kan inte vara något större antal.) En bra socialpolitik blir i praktiken ett förbud mot fattigdom.

Fattigdomen utomlands är ett utländskt problem. Sverige kan efter förmåga ställa upp, men problemet är inte vårt. Vi kan inte förbjuda fattigdom utanför landets gränser. Det är inte rimligt att det sociala skyddsnätet i Sverige skall kraschas genom att mängder av människor med tvivelaktiga utsikter tas hit och får leva på fonder som de aldrig har varit med om att skapa - men som de kan bidra till att förstöra, vilket torde vara nyliberalernas och globalisternas (inklusive en förvirrad "vänsters") avsikt.

3. Kan en människa vara illegal?

Svar: missvisande fråga. Lika missvisande som den lömska utsagan att "ingen människa är illegal". Människor är inte legala/illegala i sig, däremot kan de göra saker som strider mot lagstiftningen. Det handlar om handlingen. Exempelvis att hänga sig kvar i Sverige trots klart besked om att man inte är önskvärd här. Och då är vi tillbaka på fråga ett igen ...

söndag 2 augusti 2015

FAST - det stora örat mot rymden

FAST är förkortning för the Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope , ett jättelikt radioteleskop som byggs i ett störningsfritt område (långt till tätorter med ljus, lite radiotrafik) i södra Kina. Om ett år skall anläggningen vara i drift och fungera som ett mycket känsligt 'öra' mot världsrymden.

Så här ser det ut. Fler bilder, och en film från bygget, finns på länken jag angett ovan.
En isolerad bergsby försvann när teleskopet byggdes i en naturlig fördjupning i bergen. Byborna påstår sig vara nöjda att få flytta till bättre boenden, hoppas det stämmer.

Det stora vita fältet består av 4450 liksidigt trekantiga paneler, var och en med en sida på elva meter. Byggets omkrets är 1600 meter. Inga små grejor alltså. Kineserna räknar med att det här skall vara ett ledande forskningsverktyg 20-30 år framåt i astronomin. Man kommer bland annat att kunna leta efter väte i avlägsna galaxer, leta efter molekyler som kan vara grunden till liv, se nytända solar, upptäcka svaga pulsarer - och kanske till och med höra möjliga signaler från avlägsna civilisationer. Jag såg någonstans nyligen att sådana signaler skulle kunna vara "ruiner" av avlägsna civilisationer som redan tagit livet av sig själva. Det låter väldigt spännande, tänk om det plötsligt hörs ett meddelande mitt i det vanliga rymdbruset:

Kära lyssnare, det här är sista meddelandet från planet XYZ123. Vi upphör med alla sändningar från och med midnatt då vår biosfär har havererat totalt på grund av våra egna missgrepp, och att allt liv här är nu omöjliggjort. Ha en trevlig kväll!

Angående pulsarer säger Chen Xuelei, specialist mörk materia och mörk energi:

“Pulsars are like space labs, in which scientists can study gravitational waves, curved space-time around black holes, and the interstellar medium,” Chen adds. “Many scientists believe that pulsar positioning could create a spacecraft navigation system, or be an auxiliary device to GPS instruments.”

Det där med GPS är intressant, tror jag såg häromdagen att kineserna tänker skapa ett eget GPS-nät för att bli oberoende av de opålitliga USAmerikanerna.

Hur som helst, detta är väldigt spännande. Forskarna verkar veta en del om vad de skall hitta med sitt känsliga öra mot rymden - men rätt vad det är kanske det kommer fram något helt oväntat och obegripligt!

***

På tal om Kina och rymden: Här tar jag och återanvänder och modifierar något en text som publicerades på denna blogg i urtiden, våren 2008:


Det är Mao till vänster i alla fall ...

Framlidne ordföranden Mao hade ibland intressanta synpunkter på tillvaron. Ibland var han ute i rymden också. Vid ett tillfälle 1956 sade han

A locality has its own over-all interest, a nation has another and the earth yet another. Right now I won't go into matters outside our planet, for the travel routes beyond the earth have not yet been opened. If human beings should be discovered on Mars or Venus, we would then discuss the matter of uniting with them and forming a united front. (Citat från talet 'Stengthen Party unity and carry forward Party traditions', Selected Works of Mao Tsetung sid. 316.)

1956 hade man inte ens skickat upp några satelliter (Sputnik kom 1957), men Mao tänkte tydligen framåt mot bemannade rymdfärder.

Vad skall man säga om bilden ovan? - Mao är från Kina och Nixon från Mars, kanske? Eller vad det nu är för konstig rymdvarelse som står där till höger i bilden. När jag var barn var marsianerna enligt sci-fi-böckerna röda myror utrustade med strålpistoler. Men Tricky Dick kanske har anlagt förklädnad?