söndag 7 april 2019

Nytt på annat håll


Har översatt en artikel som publicerats på Global politics: Hur koncentrationen av rikedom driver fram en ny global imperialism

Nu är jag lite tveksam mot det där med "ny", räcker det inte bra långt med den "gamla" imperialismen som Lenin beskrev? De grundläggande principerna - kapitalexport som i värsta fall utmynnar i heta krig om kapitalistiska intressesfärer - har ju inte förändrats över de senaste hundra åren. Och imperialismen är väl "global" då liksom nu? Att en massa mindre komponenter i systemet har ändrats ändrar ju inte systemet i sig, exempelvis datorrevolutionen, dollarhegemonin och dess upplösning, eller att en del före detta kolonier eller halvkolonier har utvecklats till imperialister.

Inga kommentarer: