måndag 5 juni 2017

Goda nyheter för transhumanister?

Saxat från en större artikel i Svenska Dagbladet, "Kan artificiell intelligens göra oss övermänskliga?":

Harari varnar för att medicinens främsta uppgift tycks bli att uppgradera de redan rika och vackra. Inte bota de fattiga och sjuka. Helt enkelt för att vi lever i en postindustriell tid där det inte längre är ekonomiskt rationellt för eliten att värna massornas hälsa. Han ser en ny kast av övermänniskor växa fram med hjälp av AI och algoritmer. Han ser dem överge sina liberala rötter. Han ser dem behandla de vanliga, icke-uppdaterade människorna ungefär som 1800-talets européer behandlade afrikanerna. Som vildar. Som slavar. Som ickemänniskor.
Det kommer inte att ske i morgon. Uppgraderingarna kommer att implementeras gradvis. Men steg för steg kommer de utvalda att bli ett med maskinerna. Omvandlingsprocessen pågår redan, förklarar Harari: ”Varje dag låter miljontals människor sin smartphone få lite större makt över deras liv eller prövar ett nytt och mer effektivt läkemedel. I sin strävan efter hälsa, lycka och makt kommer människor undan för undan att förändra först en av sina egenskaper och sedan en till och en till, tills de inte längre är människor.” 

Men som redan Hobbes påtalade för bortåt 350 år sedan kan de små och fattiga bli starka genom att enas och ge sig på storpamparna. Detta även om den typ av industrialism som gjorde att eliten på olika sätt måste värna om massornas hälsa försvinner. 

Det är klart att transhumanister tycker det är bra om människor inte längre är människor och slipper en massa tråkiga livsproblem. Vi andra är nog lite mer fundersamma. Och redan i början av 1960-talet varnade Marshall McLuhan för att vi via elektronikens ökande inflytande på våra liv kan glida in i en situation som kan bli väldigt farlig om vi inte förstår vad som pågår. 
Mänskligheten vandrar en osäker stig med okänt slut


4 kommentarer:

Susanne sa...

Artikeln verkar intressant, och jag skulle gärna läsa den, men tyvärr går det inte om man inte är prenumerant :(

Annars tycker jag det hela påminner en del om ämnet för min dikt "Hjärnkoll". Den som inspirerades av att Elon Musk tycker att vi människor borde uppgradera vår hjärna...

Björn Nilsson sa...

Kan man inte läsa tio artiklar gratis som icke-prenumerant?

Anonym sa...

Tydligen inte, det är en s k premiumartikel.

Björn Nilsson sa...

"Åt den har skall varda givet", och "har" i detta fall är uppenbarligen en prenumeration på Svenskan. Då "ges" man en massa djupa artiklar från "Under strecket".