tisdag 22 augusti 2017

Tecken på imperiets nedgång?

- Vi gamla sailors blir ganska trötta när vi ser hur USA:s flotta dekar ner sig ...


För den som minns hur det var förr i tiden: tänk tillbaka till 1980-talet, de sista åren Sovjet fanns. Ett tecken bland många att det inte stod rätt till var tillståndet i den sovjetiska flottan. Ett tag var den riktigt stark och seglade (utan segel, frånsett det enorma skolfartyget Kruzenstern) på alla hav. En formidabel flottstyrka under amiral Gorsjkovs befäl. Men så blev det sämre på 80-talet: fartyg sjönk, brann, hade dåligt underhåll, det var tveksam kvalitet på manskapet (som de som körde en ubåt med vrålande motorer upp på ett skär i Blekinge).

Nu verkar det som om USA:s flotta, åtminstone den som plaskar runt i Stilla havet, har problem. Jag minns inte att de sovjetiska båtarna krockade till sjöss, men det har USA-fartyg nu gjort flera gånger med civila fartyg, och människor har dödats eller skadats. Dessutom har förtroendet för marinen minskat så till den grad att den beordrats ställa in sina operationer tills vidare. Vad det betyder kan man spekulera om. Antingen handlar det om en uppryckning av säkerhetsarbetet och en order om att "se er för f-n för när ni går i leder med tät trafik", eller också finns det även mer långsiktiga problem. Problem som kan ha betydelse för USA:s nedgång och fall.

Inga kommentarer: