måndag 14 januari 2019

Nytt publicerat på annat håll

Jobbiga typer - storskarvar - men i alla fall inte imperialister!


En ny översättning av mig finns på Global Politics, denna gång av en artikel som vill besvara frågan om Ryssland är imperialistiskt. Författaren utgår från Lenins definitioner på imperialism och finner att Ryssland svarar rätt dåligt mot dessa.

Lenin skrev under första världskriget boken Imperialismen. Kapitalismens högsta stadium. Notera det där med högsta. Inte sista, fast jag har sett uppgifter om att han först tänkte använda det ordet. Om detta stämmer, så måste han ha tänkt till. Kanske något i stil med att "efter att uppgången slutat så högt som det går att komma, måste det sedan gå utför, med en alltmer sönderfallande kapitalism. Därför kan inte min tids imperialism var kapitalismens sista suck - tyvärr".

Vad vi kan se idag är i alla fall en permanent kris i den västliga kapitalismen, medan Kina kommer med styrka och självförtroende, och en modell för samhället som inte liknar den västliga. Ryssland är väl någonstans mitt emellan. Företräder de någonting som kommer efter den imperialism som Lenin undersökte? Och hur skall progressiva människor i Sverige hantera en kapitalism på nedåtgående?

En annan aspekt: om man tänker tillbaka till 1960-talets senare år och ungefär 20 år framåt så var tanken om 'sovjetisk socialimperialism' populär bland marxist-leninister som inspirerades av Kina. Somliga försökte också bevisa att Sovjet redan då var kapitalistiskt - det torde finnas en hel del litteratur om 'sovjetkapitalismen'. Jag kände redan då att den förklaringen till Sovjets agerande internt och externt var ganska tunn. Och man kan ju fråga om ett samhälle drabbat av stagnation kommer att falla framåt - in i ett nytt system, kapitalism - eller bakåt, därifrån man kom. Sovjet växte ju fram ur ett feodalt system, och de tendenserna kan ha varit rätt starka under ytan trots kommunistiskt parti och röda fanor.

4 kommentarer:

lennart odström sa...

Tack för översättningen. Onekligen intressant. Denna artikel borde krighetsarna i Sälen läsa, i synnerhet Oksanen. Fast å andra sidan vore det ju och tillerkänna deltagarna en förmåga att tänka själva.

Björn Nilsson sa...

Det verkar lite klent redan om man börjar fundera över läsförmågan ... att sedan tänka fram och tillbaka är ännu jobbigare antar jag.

Roland Lidén sa...

Jag vet att vi lever i skymningens tid
Jag har hängt fram min sladdlampa och
Jag vände fram lampan så att den belyste
Jag själv liksom Björn Nilsson vågar belysa
Jag Själv eller Sitt Själv, vilket
Jag själv hyser stor respekt för

Dynape

Tack Björn för att jag får leka på din blogg

Björn Nilsson sa...

Varsågod