lördag 15 juni 2019

Enhet, enhet, enhet ...


Varför fick jag för mig att använda en mullvad som illustration till den här bloggposten om en oväsentlighet?
I sin rapport från vänsterpartiets sista partistyrelsemöte innan sommarlovet bryter ut, skriver Kaj Raving bland annat:

Socialistiska partiet, SP, håller på att ombilda sig från ett parti till en organisation. Två representanter var på plats på mötet för att berätta om hur de ser på framtiden. VU [Verkställande utskottet] har löpande diskuterat relationen mellan SP och V och beslutat att föreslå PS [Partistyrelsen] att tillsvidare inte anse ”organisationen” vara ett konkurrerande parti. Det innebär att vi är öppna för att enskilda medlemmar i organisationen går med i Vänsterpartiet, men diskussionen och dialogen fortsätter fram till deras nästa kongress i oktober. 
Hur tolkar man detta? - Som mer enhet i borgerlig bomb-vänster kanske? Jag tittade på SP:s hemsida nyss, men där stod det inget om "organisation".

2 kommentarer:

lennart odström sa...

V är ju redan förlorat, men ändå. Har de noll koll på trotskism?
Från artikel om SP:s kongress. Inget parti, men de ska snart fira partiets 50 år.

"För att underlätta en sådan samling beslutade kongressen att utmönstra ordet ”parti” ur organisationsbeteckningen för att undanröja missförstånd. ”Vår organisation är inte ett parti i konventionell mening som utesluter medkämpar ur andra miljöer”, menade kongressen, utan en politisk strömning och kraftkälla där medlemmarna kan vara aktiva i hela arbetar- och vänsterrörelsen. Som förbund, vars namn beslutas efter en medlems­omröstning, kommer organisationen att utge veckotidningen Internationalen, tidskrifterna Röda Rummet och Tidsignal samt stötta Bokförläggarna Röda Rummets utgivning. Att inspirera och stärka arbetarrörelsens vänsterkrafter för att bygga sociala rörelser och utomparlamentarisk förändringskraft står även i fortsättningen i centrum.

I första hand avser kongress­beslutet att SP:are ansluter sig till Vänsterpartiet för att där hjälpa till med att aktivera nya medlemmar i bland annat social kamp och socialistiska studier för att gemensamt utveckla politiska svar på dagens utmaningar.

I linje med kongressbesluten reviderades organisationens stadgar och inleds nu den organisatoriska omställning som i huvudsak ska vara genomförd till Socialistiska Partiets femtioårsjubileum i höst."

Björn Nilsson sa...

Ett parti är väl en organisation? Alla partier är organisationer, även om alla organisatiner inte är partier? Men den här organisationen verkar ju ungefär som ett parti i alla fall. Men lite jonglerande med ord kanske övertygar V om att det här är väl inte något problematiskt.