fredag 5 juli 2019

Nytt på annat håll



En ny artikel översatt av mig är aktuell hos Global politics. Den här gången handlar det om Syrien och religion. Jag tyckte det kunde vara värt att slänga upp ämnet på bordet, särskilt som "vänstern" (den sörja som Åsa Linderborg inte vill beblanda sig med längre) har  svårt att hantera just religionsfrågor. Eller om man säger rent ut: islam. I Syrien tycks de olika grupperna under statens beskydd ha klarat av leva någorlunda sams. Men "väst" har stött de värsta sorterna av extremister, inte de som är toleranta, samtidigt som man inte verkar särskilt upprörd över att bland annat de kristna riskerar att försvinna från kristendomens kärnområden i Syrien, Irak, Palestina/Israel, Libanon och Egypten. Man behöver inte vara religiös själv för att se detta som en mänsklig katastrof, men vare sig "väst" eller "vänstern" verkar tänka åt det hållet.

För övrigt: Just taffligheten i att hantera religion märker vi bland annat dessa dagar där det ifrågasätts om en kommun har rätt att neka anställda att kila iväg på arbetstid för att be. Arbetstid är arbetstid, och bönestunderna får man hålla på fritiden, är det så svårt att förstå?

2 kommentarer:

Hasse sa...

Ok! Men man ska sjutton heller inte på arbetstid gå och ta kaffepaus på f m och e m heller.
Hasse!

Björn Nilsson sa...

Det gäller väl att pauserna är överenskomna och ordnade så att inte några stackare aldrig får en vilostund medan andra sitter vid fikabordet och sladdrar halva dan. Och en tyst bön kan man väl be vare sig man jobbar eller inte.