torsdag 14 augusti 2014

Smaskens för vänsterfältet?

Det fanns stora förhoppningar att välfärdsektorn skulle bli en expansiv marknad för svensk företagande i Sverige och utomlands. Vad som kan konstateras är att den svenska välfärdssektorn blivit en snabbt växande marknad för utlandsägda företag.

Hoppsan, jaha, det hade politikerna som 'lekte affär' inte räknat med. Det blev tvärtom. Man får tänka sig 'tvärtomspråket' när de socialmoderata nyliberala politikerna pratar: säger de 'bättre' så bör man tänka 'sämre'. Säger de 'effektivitet' så fundera på om det inte snarare är 'kaos' det kommer att handla om. Här är mera intressanta rön:

Under perioden 1993-2006 minskade motståndet mot privatiseringar inom sjukvård och äldreomsorg. Efter 2006 vände opinionen och motståndet mot privatiseringar har ökat inom dessa områden, särskilt efter 2010. Våren 2007 fattade riksdagen beslut om att upphäva ”stopplagen” (Prop. 2006/07:52). Samtidigt ökade svenska folkets stöd för en stopplag och under senare år har det varit en klar övervikt för förbud mot vinst när det gäller sjukhusvård. Det råder i denna fråga bristande åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och valda både på nationell och på regional nivå (Karlsson 2013).

Ett intressant citat till, från samma skrift men om en annan sak:

I ett globalt perspektiv har debatten om privatisering varit mycket intensiv när det gäller vattenförsörjning. I 2003 års undersökning ingick en fråga om att fortsätta driva vattenverk i offentlig regi. Ingen fråga inom området har gett ett så starkt utslag, och i ingen fråga har partiernas sympatisörer varit så samstämmiga. Svenska folket var klart motståndare till en privatisering av vattenförsörjningen och det gällde också 2008 när frågan på nytt ställdes.

Jaha, och varifrån kommer nu detta? - Jo, Starkt stöd för välfärdsstaten av Lennart Nilsson. Det är ett kapitel i boken Mittfåra och marginal som i sin helhet även kan läsas på nätet. Den ges ut av SOM-institutet i Göteborg (SOM står för Samhälle, Opinion och Massmedier) som presenterar sig som följer:

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. 
Här är alltså ytterligare material som borde vara smaskens för hela det politiska vänsterfältet att kasta sig över och göra politik av, och fullständigt mosa Alliansgänget. Men hur är det? Socialdemokraterna verkar inte säga så mycket, vänsterpartiet piper lite om vinster i vården ... men så mycket mer är det inte. Kan det vara så att de där människorna inte är vänster utan faktiskt tillhör samma skikt av politiker som Reinfeldtarna, och som utan att skämmas har helt andra åsikter och planer än de väljare vars intressen man påstår sig företräda? - Det kan ju faktiskt vara ett argument för att det är tämligen meningslöst att rösta! Vare sig du röstar för eller emot Alliansen kommer du att få dras med deras politik!


Undrar om detta kan symbolisera en samtida arbetarrörelsepolitiker som på glödande däck rusar fram mot nya djärva mål i akt och mening att tjäna folket?

3 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Röstskolk är bara ett uttryck för uppgivenhet... Inget att direkt propagera för, tycker jag.

Sen är det en annan sak att röstning är våldsamt överreklamerat, även om det skulle råka finnas vettiga partier att rösta på. Någon makt ger det inte. Makten kommer uteslutande från organisering och folkrörelsepolitik. Sätter man inte skräck i överheten med strejker, ockupationer och bojkotter vid jämna mellanrum slutar dom bry sig om vad man tycker och utvecklar sig till en sluten elit som tillgodoser sina egenintressen.

Anonym sa...

Det viktigaste beslutet togs våren
1991 av SAP och V när dom ville
konkurrensutsätta Offentlig
verksamhet genom Köp-och Säljreformen. Därför är det tyst
hos SAP och V vill inte ta sitt
ansvar för nuvarande kaos.

Tommy Sjöberg
kommunalt anställd 1990-2014

Björn Nilsson sa...

Självkritik är ingen utvecklad egenskap hos SAP eller V. Speciellt inte hos SAP. För om man är självkritisk måste man ju medge att man felat, och det har som det verkar särskilt gamla socialdemokrater svårt med. De kanske fortfarande tror att de har majoritet och kan köra på som de vill.