måndag 22 september 2014

In med nya förfäder

Vetenskap är intressant. Jag tänkte skriva ett större inlägg om de nya rönen om vårt ursprung, men tappade sugen. Så det blir ett litet inlägg i stället.

Ibland försvinner inspirationen bara någonstans, utan att man vet hur det går till ...
Mycket kortfattat så var de första 'moderna' européerna jägare/samlare som kom hit för kanske 45.000 år sedan och på något sätt ersatte de äldre neanderthalarna. Ungefär för sju-åttatusen år sedan började jordbrukare röra sig i vår riktning från nuvarande Turkiet. Så långt har bilden varit klar ganska länge. Men enligt färska rön så finns en tredje komponent, nämligen invandrare från Sibirien för ungefär femtusen år sedan. Det verkar vara släktingar till de människor som tidigare vandrat över (det för tillfället torrlagda) Berings sund och befolkade de amerikanska kontinenterna som även vandrade till Europa. Eftersom man nyligen funnit 'européisk' arvsmassa hos gamla amerikaner så kanske vi här har förklaringen: människor som tillhörde samma grupp vandrade åt två motsatta håll, även om det skiljde några tusen år. Därmed kan liknande arvsmassa finns på ett tidigt stadium på båda sidorna av Atlanten, samt i gamla benrester i Sibirien. Benresterna har hittats i närheten av Bajkalsjön, och det är ju ganska långt bort vare sig man vill fotvandra till Amerika eller Europa, men folk var ihärdiga förr.

Jägare/samlare jagade och samlade, jordbrukarna brukade jorden - men vad förde de nya invandrarna med sig, de som dök upp för kanske femtusen år sedan? Kan de ha ändrat samhällsstrukturen i Europa, och kanske ersatt ganska jämlika samhällen med mer hierarkiska? Hade de nya teknologier eller religioner med sig? - Det kanske kommer mer spännande uppslag om det framöver, nu när vi vet att de funnits ... och de finns alltså kvar, i vår arvsmassa.

Man kan läsa mer om detta spännande ämne här, eller kanske här.  Själv hade jag inte sett nyheten om jag inte via Twitter håller koll på vad Åsa M Larsson skriver. Det är sådana tips som gör Twitter värt att använda.

Jägare till vänster och samlare till höger ... eller är det tvärtom? Avlägsna släktingar i alla fall.

4 kommentarer:

Sixten Andréasson sa...

Hur påverkades dessa tre människorasers (får man skriva så?) spridning av istiden Weichsel?

Björn Nilsson sa...

En intressant "detalj" är att nordöstra Sibirien inte var nedisat. Därför har man kunnat plocka upp borrkärnor i en sjö med material som går, om jag minns rätt, fyra miljoner år bakåt i tiden. Så folk i den regionen bör ha haft större ytor att röra sig på än jägare och samlare i det istida Europa som pressade söderut när det var som värst. Men jag antar att mycket av de här folkrörelserna skedde sedan istiden i stort sett var slut i större delen av Europa. Om folk från Sibirien kom hit för cirka femtusen år sedan så var det definitivt slut på istiden. Kanske andra klimatföreteelser har haft större betydelse för att få folk att flytta på sig, exempelvis uttorkning i delar av Centralasien. Man brukar ju tala om "push" och "pull" vad det gäller ut- och invandring. En kombination av sämre möjligheter i ursprungsområden blir "push", utsikter till bättre förhållanden på annat håll blir "pull". "Pull" kan ju vara tillgång till nya glest befolkade marker med rika tillgångar. Det bör ha varit det som drog in jordbrukarna i Europa. Men vad drog människorna från Sibirien?

Jan Wiklund sa...

Varför inte helt enkelt malthusiansk överbefolkning? Utan industri finns det en gräns för när jorden inte kan föda mer folk, och utan jordbruk kan ännu färre födas.

Antagligen var det så det gick till när människorna utvandrade från Afrika en gång i tiden.

Hannu Komulainen sa...

Jan, eller så är människan av naturen nyfiken. Har för mig att det var en av Svante Pääbos teser i hans sommarprogram.

Människan är en oceanfarare, vilket neanderthalarna aldrig skulle kommit på idén att göra. Fast å andra sidan läste jag nyligen någon som ansåg att en sådan förklenande syn på neanderthalarna är simpel rasism - dom var tillhörde också arten människa nämligen, då de bevisligen blandade gener med Homo Sapiens.