lördag 21 januari 2017

Löper Golfströmmen AMOC?

Ursäkta, rubriken låter väl lite väl ansträngt rolig (och det stavas 'amok') men vad det handlar om är Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). Om den krånglar blir det inte så roligt, utan snarare kanske en ny istid i våra trakter. AMOC beskrivs som ett transportband som låter kallvatten sjunka till botten i norra Atlanten och föras söderut, medan varmt ytvatten förs norrut. En del av detta flöde kallas Golfströmmen. Det är dess varma ytvatten som gör att klimatet i norra Skandinavien är betydligt vänligare än på jämförbara breddgrader i Nordamerika och att hamnarna är isfria ända bort på Kolahalvön. Det finns en balans mellan dessa flöden, men den kanske är störd nu.Om AMOC blir svagare, eller till och med stannar av, så kan följaktligen återverkningarna bli betydligt allvarligare än att herr Trump blivit president i USA. Nu diskuterar forskarna hur det står till med AMOC - ser vi redan tecken på ett svagare 'transportband'? - men de är försiktiga med slutsatserna. Vad tillgängliga data för några årtionden visar är att det finns stora naturliga variationer i AMOC. En annan fråga är hur stor betydelse växthusgaser i atmosfären har för just den här processen. Det gäller alltså att skilja ut vad som är naturens egna påhitt och vad som kan vara mänsklig inverkan på 'transportbandet'.

Min reflexion är: hur stor betydelse har avsmältningen på Grönland? Om stora mängder smältvatten, dessutom i form av sötvatten, under kort tid åker ut i norra Atlanten borde väl det ha åtminstone någon inverkan på 'transportbandet'? För något år sedan upptäcktes ett 'köldhål' i havet söder om Island. Kan det indikera att något händer med vattenflödet? - Och skulle det bli en ny istid, eller åtminstone rejält kallare, i Skandinavien blir det jobbigt vare sig processen är helt naturlig eller har stora inslag av mänskliga aktiviteter.

PS: Svaret på rubrikens fråga är nog 'nej'. Det verkar inte vara så att Golfströmmen kommer att slå vilt omkring sig, möjligen lägger den sig ner och vilar och tar det lugnt ett tag.

Inga kommentarer: