lördag 21 januari 2017

Rätt namn för Trump?

Donald betyder "världshärskare" eller "stor hövding".

Nja, världshärskare är väl lite väl häftigt, även om USAmerikaner ibland har en tendens till storhetsvansinne. Men stor hövding kan man väl gå med på? I alla fall vad det gäller kroppshyddan till att börja med. Om eftermälet för herr Trump blir 'stor president' vågar jag verkligen inte sia om.

I det här sammanhanget kan det ju vara intressant att veta vad Vladimir betyder.

Vlad betyder härska. Mir betyder värld( ryskt ) och fred ( serbiskt ) och kan därför ha två olika betydelser: den som härskar över jorden ( ryskt ) och den som härskar över freden ( även "må det vara fred på jorden).


Nå, låt oss hoppas att 'världshärskarna' i fortsättningen härskar under fredliga och sympatiska former.

Inga kommentarer: