söndag 22 januari 2017

Kapitalets logik i handeln

Intresseorganisationen Svensk Handel har tänkt till och kommit med en prognos för utvecklingen fram till år 2025.   Först lite källkritiskt tröskande: detta är en partsinlaga, och att göra några verkligt hållbara prognoser nästan tio år framåt är svårt. Prognos = mer eller mindre bra gissning, eller kanske inte ens det utan bara ett sätt att propagera för något man gillar. Men man kan ju åtminstone fundera över om angiven riktning verkar rimlig, och det kanske den är.

Här är några av de viktigaste punkterna som Svensk Handel vill framhålla:
  • E-handeln växer från 50 miljarder år 2015 till 192-288 miljarder och utgör 20-30 procent av handelns försäljning år 2025.
  • Handeln blir internationellt konkurrensutsatt och utländska företags försäljning till svenska konsumenter ökar kraftfullt. Den utländska handeln uppgår till 48-96 miljarder kronor och utgör en andel av handeln på 5-10 procent och 25-33 procent av e-handeln år 2025.
  • I sällanköpsvaruhandeln väntas 5 000-10 000 butiker stänga till och med år 2025 och antalet anställda sjunka med 20 000-40 000. 
  • Priser och marginaler sjunker i takt med att digitaliseringen möjliggör nya affärsmodeller.
  • Handeln koncentreras till färre men större aktörer.

Den tekniska utvecklingen driver alltså på omvandlingen, tillsammans med de krav som kapitalet kräver vad det gäller förräntning. "Färre men större aktörer" är alltså den kapitalkoncentration som Marx skrev om. De stora kapitalen slår ut och ibland tar över de små. Koncentrationen gör att sjunkande priser och marginaler ofta kompenseras mer än väl genom större försäljningsvolymer. Och det blir fler och fler stora köpcentra som ser i stort sett likadana ut, med samma affärskedjor överallt. De små handlarna trängs ut. Den antagna kapitalistiska mångfalden har en tendens att förbytas i enfald i enlighet med sin inneboende logik.


2 kommentarer:

martin sa...

Till slut elimineras helt kundens tolerans för att behöva surfa till 4 olika webbsidor för samma innehåll.

När handel blivit infrastruktur så blir entreprenörsskap och uppfinning en akademisk karriär, där man ansöker om att få sina idéer eller produkter saluförda hos en institution.

1989 revs en mur och vi kapitulerade villkorslöst inför Sovjet, "Den enda vägens politik"!

Björn Nilsson sa...

Konkurrensens logiska slutpunkt är monopolet. Om monopolet har tillgång till våldsmakt så är slutpunkten monopolets diktatur.