lördag 14 januari 2017

Produktion, distribution, vaktstyrka

Man kan sammanfatta följande slumpvis hopplockade nyhetsposter om Kina såhär: Produktion, distribution, och en rejäl vaktstyrka.
Xinhua skriver mer om denna robotproducerande stad mitt inne i Asien. Robotar, det låter lite mer avancerat än enkla plastgrejor. Det är utveckling och produktion på hög nivå som också kräver personal på hög nivå.

Det räcker inte med att producera mängder av prylar, de måste distribueras också. Mycket, kanske det mesta, dånar iväg med snabbtågen från Kinas industrier till konsumenterna i övriga Asien och Europa, men en del går också sjövägen. Bland annat arrenderar Kina alltmer hamnkapacitet i Grekland. Och där kommer ju tågen in igen, snabbtåg som fraktar varor från de grekiska hamnarna uppåt centrala Europa (och kineserna rustar upp järnvägarna också!).

På tal om "vaktstyrka" så tänker inte kineserna backa om det blir konflikt inom det egna intresseområdet. Nyligen var deras enda hangarfartyg ute på manöver. Det finns planer på ytterligare två båtar med flygplan. Bygger man hangarfartyg så har man stormaktsambitioner och är beredda att försöka dominera sjörutter mot andra stormakter. I första hand gäller det att se till att ha rejäla argument när det tvistas om Sydkinesiska sjöns små öar och stora naturtillgångar. (Läget kan visserligen ändras, men jag tvivlar på att kineserna tänker kopiera USAmerikanerna och skicka hangarfartygen mot dåligt försvarade länder i Tredje världen - kineserna skickar investeringar i stället.)

Tanken bakom rubriken är att någon sagt att en stat är "ett försäkringsbolag försett med en vaktstyrka". Jag tror att det för Kinas del kan sägas handla om staten som ett affärskonglomerat med globala ambitioner, försett med en vaktstyrka för att ta hand om besvärliga konkurrenter. Bör vi börja oroa oss för de kinesiska ambitionerna?

***

Sverige hade en gång en kryssare som kunde skicka iväg flygplan, men planen måste landa på vattnet och tas ombord med en kran. Nu är flygplanskryssaren Gotland borta sedan många år, och så är det väl med Sveriges stormaktsambitioner också.

Inga kommentarer: