tisdag 11 september 2018

Är det så advokaterna gör?

Advokaten Elisabeth Massi Fritz har fått skällning av advokatsamfundet för att hon missbrukat sin position gentemot underställda på advokatbyrån. Vidare har det framförts anklagelser om ekonomiska oegentligheter som drabbat klienter.

Samfundet klandrar Fritzan för den första punkten. För den andra kommer en märklig förklaring enligt vad Svenskan refererar. Hon slipper ...:

... påföljd i den del som rörde anklagelser om att hon hade uppmanat medarbetare att begära betalning för arbete som inte hade utförts.

Jag är inte jurist, men låter inte detta som bedrägeri, som stöld från klienterna? Nejdå:

- Varken överdebitering eller saltade räkningar läggs henne till last. Där har man inte funnit någonting som strider mot god advokatsed, konstaterar Massi Fritz advokat Monique Wadsted.
Hur tolkar man det? - Att överdebiteringar eller saltade räkningar är i överensstämmelse med god advokatsed? Något straff kunde man väl tänka sig, exempelvis att syndaren finge stå i halsjärn vid Kopparmatte på Stortorget några timmar att begapas av mängden, androm till varning!

Jag tycker att ärlighet varar längst!


Inga kommentarer: