lördag 22 september 2018

Fler diagram

Det är bra när läsarna kommer med tips, som exempelvis /lasse till gårdagens inlägg. Här är några kompletterande diagram han tipsade om - tack för det!

Statistik är något man kan diskutera hur länge som helst, och det ens innan man slänger upp några staplar eller siffror. Om man gör en serie över tiden, när börjar respektive slutar den lämpligen? - det är en viktig fråga.  

Första diagrammet avser konsumtionsökning och BNP/capita och täcker såväl guldåren från 1950 och fram till 1970-talet som de senare liberala åren. En serie som gått tillbaka till industrialismens start på 1860-1870-talet i Sverige hade kanske gett en annan bild. Men jag tror att den räcker rätt hyggligt som den är: de "blå" åren har inte varit så goda ur tillväxtsynpunkt.

(Sedan kan man ju fråga sig om det verkligen är tillväxt till varje pris som är önskvärt längre, med tanke på vår planets begränsade resurser ...)

Hur som helst: ser man på de rena siffrorna så vinner socialdemokraterna tillväxtligan. Möjligen kan man säga att de blå bröderna och systrarna har haft oturen att få administrera ett system som nått sina gränser och där expansionen obönhörligt saktas ned. Vad det gäller BNP/capita (där ju även BNP är ett tveksamt mått) så har ju tillströmningen av folk till Sverige under de senaste åren gjort att den siffran nog har sjunkit ytterligare jämfört med diagrammet).


Och den här, bostadsbyggandet. Det gröna till vänster är gamla högern, det blå till höger är nya högern (utklädda till någon sorts liberaler), och i mitten den milt rosafärgade socialdemokratiska epoken. Det var då det blev något gjort, så att säga. Resultaten måste bli olika om målen är olika: är det vinsten för byggmästaren som räknas, eller samhällsvinsten av att folk har ett rimligt boende?


Inga kommentarer: