lördag 1 september 2018

Påverkan - pytt!

Hela det där med "påverkan" är allt ganska pinsamt - vem tror att val påverkas genom ett smärre antal meddelanden på diverse sociala media? Bloggaren Svensson har gjort en bra kritik mot den här historien.

I systemtrogna Svenska Dagbladet idag gör journalisten Jonas Gummesson också tummen ner för Säpo:s påståenden om "påverkan mot valet". Eller snarare hur Säpo-rapporten läggs fram och hur media behandlade den. Rubriken är: Vilseledande om påverkan mot valet.

Gummesson skriver att varningarna om påverkan på svenska valrörelsen har avtagit i valrörelsens slutskede, eftersom ingenting inträffat. Det har faktiskt Säpo också gjort, men den slutsatsen har placerats långt ner i deras rapport och stämmer inte överens med rapportens rubrik ("Försök att påverka förtroendet för valprocessen.") Hos Sveriges Television gick det vidare i rubriken "Säpo: Fler försök att påverka valet". TT fick till rubriken: "Säpo ser ökning av försök till valpåverkan."  Reservationer om att det inte rörde sig om några påverkansoperationer kom kom sist i artikeln. Och då kan man ju fråga hur många som redan dragit sin slutsats genom att läsa rubriken och inte noterar slutreservationen?

Gummessons slutkläm:

Resultatet av Säpos vinklade rubriksättning blev en missvisande rapportering i media, där den egentliga nyheten om att ingen statsaktör lagt sig i den svenska valrörelsen mer eller mindre försvann.

Säpo måste skärpa sig när man kommunicerar med allmänheten, direkt eller via media. Annars kan tanken uppstå att det egentliga syftet med pressmeddelandet var att upprätthålla skenet av att Putin rör sig runt svenska valstugor.

Inga kommentarer: