lördag 17 oktober 2009

Ett upplysande diagram

Diagrammet fiskade jag upp här. Argumentet att "alla tycker så" om någonting är inte alltid bra. Men när man kommer till ett specialämne som kräver stora kunskaper blir det mer intressant vad de som är insatta säger om saken. Följ länken och läs Erik Svenssons föreläsning om vetenskaplig konsensus, och vad detta har för betydelse för klimatfrågan!

Förresten, uttrycket "klimatförnekare" är inte bra. Är det klumpigare "uppvärmningsförnekare" bättre? Men en del i det lägret förnekar ju inte att uppvärmning pågår, utan hävdar att den inte har något med människornas aktiviteter att göra. Skall man då slå dem i skallen med "antropogenuppvärmingsförnekare"?

Som icke-sakkunnig kan jag inte ha mer än frågor och funderingar. Men jag hoppas att det inte blir en "debatt" av samma sort som när folk försöker revidera vad som hände under nazisternas massutrotningar under Andra världskriget. Där har en sanning spikats fast: sex miljoner judar gasades ihjäl. I själva verket var antalet offer i dödslägren betydligt större och betydligt mer blandat, och mängder av människor dog av andra skäl. Men då hänger sig "förnekarna" fast vid "sex miljoner gasade" och skall bevisa att det inte stämmer, de hittar detaljer här och där som är besvärande för teorin i stort varpå de trumpetar ut att allt, eller nästan allt är fel.

Gas som gas, man kanske kan jämföra rollen för Zyklon B i nazilägren med rollen för koldioxid vad det gäller klimatet. Båda spelar en roll, men inte enda rollen. Kanske fler människor sköts ihjäl, det vet jag inte. Dödade blev de i alla fall och vi vet var ansvaret ligger. Och vi vet att även om koldioxid kan göra otrevliga saker med atmosfären så är metangas etter värre. Se med andra ord upp för folk som bara mal på om koldioxid!

6 kommentarer:

magnus sa...

"Se med andra ord upp för folk som bara mal på om koldioxid!".

Här kanske det är på sin plats att påminna om grandet i din broders öga.

Vilka är det som malt på om koldioxid senaste decennierna?

Koldioxid har inte på något vis visat sig vaa en kraftigare påverkare av klimatet än andra faktorer, tvärtom.

Hypotesen är att den lilla påverkan från koldioxid ska förstärkas. Alla forskare -- både den stora andel som inte tror på klimathot från koldioxid samt de som gör det -- anser att en dubbling av koldioxid i s a s direkt effekt kan höja temperaturen cirka 1 grad C.

Det som peer reviewed forsking visat är att temperatur inte förstärks, utan den dämpas.

-

Slutligen är din jämförelse mellan koldioxid och Cyklon B i gaskamrarna nästan för dum för att kommenteras. Koldioxid är för det första en gas som ger liv! Med lägre halt koldioxid avtar växtligheten kraftigt!

Men koldioxidhalt är nu historiskt låg och man ser senaste 100-tals miljoner år ingen samvariation där koldioxid styr jordens klimat.

magnus sa...

När det gäller detta diagram är det även så att de två frågor som ställdes är något som jag och de flesta skeptiker (med akademisk och/eller forskarbakgrund) skulle svara odelat "Ja" på.

Frågorna är om temperaturen steg förra seklet samt om människan kan påverka jordens klimat; undersökningen är av Doran och Zimmerman och används för att felaktigt påstå att en enighet hos forskarna om klimatlarmen finns.

Björn Nilsson sa...

Du förstod nog inte riktigt vad jag syftade på. Om inte hela bilden ges (och där kommer exempelvis metanet in) blir analysen av klimatförändringarna skev. Det är samma fel som gjorts av de som talat om nazismens härjningar, alltså att det mesta av skeendet försvunnit, och därmed öppnar man dörren för förnekarna. Men nu har rönen kommit under de senaste årtiondena, rapporterna från de som räknas (det vetenskapliga samfundet) blir allt dystrare och fylligare och då får du börja cykla i stället.

Knapsu sa...

Jag väljer nog att lyssna på de 90% av klimatologerna som forskar i saken och hävdar att våra utsläpp påverkar klimatet, snarare än några marknadsfundamelistiska kristkonservativa bloggare (Nej, jag åsyftar inte här på tidigare kommentator) med utbildning på handelshögskolan som gapar om "klimathysteri"

90% av forskarna ÄR eniga, det räcker för mig.

magnus sa...

Björn. Om du ska nämna något om metanet måste du ju själv avara klimatforskare för att kunna göra det med trovärdighet, inte sant? Nu visar, bland många andra studier, denna nya studie i Science (APF) att permafrosten är stabil vid ett mycket varmare klimat, och metanets förmåga att värma jorden som växthusgas beror f ö på huruvuda temperaturen förstärks, och det visar forskningen närmast entydigt att den inte gör, trots att IPCC antagande att den gör det. (Utan det antagandet existerar ingen klimatkris utan blir temperaturhöjning mycket liten.)

Jag vet att enormt mycket nämns av folk utan att de har kompetens. T ex nämns det Gore nämner i sin film, nämligen att MOC (havsströmmen) ska bromsas upp, men det avvisar alla osceanografer med bestämdhet om rent idiotisk alarmism. Gavin Schmidt -- som inte alls är oceanograf eller expert på detta, utan programmerare och modelleexpert -- har dock gjort en modell på detta som sen IPCC redovisat. Amatörmässigt får man säga.

Hoppas att du ursäktar, men jag skulle nog säga att du är ute och cyklar ;-) (Det är iofs gärna jag också.)

magnus sa...

Knapsu. Enligt denna undersökning är 97 procent av forskarna eniga, men om du ser min kritik ovan så förstår du att det inte stämmer. Öven jag och alla skeptiker jag känner till är eniga om det självklara som frågades där. (Här är denna undersökning som pdf, med de självklara frågorna "Do you think human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures?" samt "When compared with pre-1800s levels, do you think that mean global temperatures have generally risen, fallen, or remained relatively constant?".)

En undersökning av två professorer, varav en biolog och en klimatforskare som tror på anropogen klimatförändring (Dennis Bray och Hans von Storch) så anser cirka 40-45 procent av klimatforskarna att människan INTE är huvudansvarig för klimatförändringar. Här är den undersökningen som pdf (peer reviewed).

Om 90 procent av forskarna inte är denna som jag bevisat irrelevant undersökning, vad är det för siffra? Tänker du på den sannolikhetssiffra IPCC redogör för som sannolikhet att de har rätt? Den ha politiska tjänstemän enats om vid förhandlingar, inget annat. Därmed har den inte med klimatvetenskap eller ens statistik att göra, utan är politik.