fredag 30 oktober 2009

Grönland höjer sig


Den här bilden tog jag för 21 år sedan genom ett flygplansfönster. En isfylld fjord på Grönland. Kala fläckar av berg här och där i det vita landskapet.

Men nu händer det saker. Isen på Grönland smälter av och det får återverkningar på olika sätt. För grönländarna kan det vara positivt, med större tillgängliga landområden. När skandinaver slog sig ner på ön omkring år 1000 var det varmare klimat, och väl grönare också. Nu kanske det återvänder ett klimat när man kan ha boskap och bedriva odling.

När det enorma istäcket krymper händer samma sak som när inlandsisen försvann från Skandinavien för ungefär 10 000 år sedan: landhöjning. Det rapporteras om att landet höjer sig med tre centimeter på ett år på sydöstra Grönland. Det är snabbt det. Jag antar att om Grönland fortsätter att höja sig i den takten ett tag till kommer man att kunna klara sig undan svårare problem med höjd vattennivå i Atlanten - höjd nivå som orsakas av smältande polarisar just på Grönland! Dock märker man det bisarra i situationen när det påpekas att exempelvis oljeförekomster kan bli lättare att exploatera när det blir mindre is.

Inga kommentarer: