torsdag 17 november 2011

Tidigare idag i New York


Hur vill man se det: en liten skara, eller en fas i något stort och växande? Lyckas demonstranter täppa till gatorna vid börsen i New York bara för några minuter är det något nytt och märkligt. Droppen urholkar stenen. Inte ensam, men tillsammans med många andra droppar. Kanske detta händer nu. Mer nyheter från fronten här. Kanske den här rörelsen slås ner eller ebbar ut - då kommer nya rörelser, nya droppar som gräver sig ner i stenen.

Inga kommentarer: