torsdag 19 april 2018

"Sunkbunker"

Jag upptäckte ett nytt ord häromdagen: sunkbunker.😐

Själv fastnade jag bara för ordet för att det lät roligt.😎

Den här bilden har inget med ovanstående två rader att göra. Det är en blåsippa jag fotograferade idag. Egentligen var det en röd (blåröd) blåsippa, men bilden blev inte så bra så jag gjorde den superblå i bildprogrammet i stället.

1 kommentar:

Martin Gustavsson sa...

Att sunka betyder att göra så lite som möjligt under så lång tid som möjligt. För att sunka krävs att man är slö och oengagerad. Intag av onyttig mat förstärker tillståndet.

Fann inte sunkbunker men antar att det betyder ställe där slöfockar gärna sunkar i hop på ett ställe, där de känner sig trygga med att just göra det utan att bli kränkta.