söndag 27 juli 2014

Putin kvar till åtminstone 2018

Nä, inget snack om att "diktatorn vacklar", "regimen är på fall" eller liknande, utan prognos med klart besked: Vladimir V Putin sitter kvar år 2018! Frågan om någon minns den där engelske fjanten år 2018. (Och jag lovar vara fullständigt ointresserad var än eventuella mästerskap utkämpas!)

Onkel Ho

Idag, på en lyktstolpe i Liljeholmen

Diplomater på flykt

Det här verkar inte vara någon större post i svenska media ännu, jag såg nyheten på den indiske veterandiplomaten Bhadrakumars blogg: USA har blixtevakuerat hela sin ambassad i Libyen. Det är ju ett snyggt betyg på vad USA lyckats uppnå i det landet. Man har förlorat kontrollen över de krafter man (även med svensk hjälp) släppt fram!lördag 26 juli 2014

Lite mer diskussion om 'basinkomst' etc

Det kom en kommentar till en äldre bloggpost där jag kritiserade "fantasilöshet" vad det gäller uppslag av typen basinkomst. Kommentarer på gamla bloggposter försvinner utan att någon, utom möjligen bloggaren själv, uppmärksammare dem, så jag lyfter vad 'Järnbastionen' skriver:


Vill bara tillägga att vi behandlat "basinkomsten" i förbigående även i ett tidigare inlägg på vår blogg. Då skrev vi såhär:

I stället för att arbetarklassen skall ta makten över produktionen, befria arbetet från löneslaveriet, förvandla det till allas vårt gemensamma arbete och öka produktionen för hela samhällets bästa - så skall vi enligt de "arbetskritiska" sträva efter att slippa arbeta. Idén grundar sig på den absurda idén att "det inte längre finns lika mycket arbete att utföra" (när det i själva verket råder planerad underbemanning på i stort sett varenda arbetsplats), och förutsätter en "basinkomst" finansierad av den borgerliga staten (genom utsugningen av arbetarna, och framför allt av folken i tredje världens förtryckta nationer). Kort sagt, en politisk linje utformad för de småborgerliga skikt i de rika länderna vars värsta mardröm är att tvingas ner i arbetarklassen, få skit under naglarna och behöva underordna sig arbetarklassens organisatoriska disciplin. Även om borgarna skulle genomföra en sådan fördelningsreform som "basinkomsten" är, så kommer den under imperialismen aldrig tillåtas bli något som stärker arbetarklassen. För att kunna förverkliga kommunismens princip – av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov – och lösa motsättningen mellan manuellt och intellektuellt arbete måste vi först störta borgarklassen, bygga socialism och frigöra de enorma produktivkrafter som idag hålls tillbaka av kapitalismen. Som Marx skrev i Kritik av Gothaprogrammet: “I en högre fas av det kommunistiska samhället - när individernas förslavande underordnande under arbetsfördelningen försvunnit och därmed också motsättningen mellan andligt och kroppsligt arbete, när arbetet blivit inte blott ett medel för livsuppehälle utan rent av det viktigaste livsbehovet, när jämsides med individernas allsidiga utveckling också produktivkrafterna vuxit och alla den gemensamma kooperativa rikedomens källor flödar ymnigare - först då kan man helt överskrida den borgerliga rättens trånga horisont och samhället kan skriva på sina fanor: Av var och en efter hans förmåga, åt var och en efter hans behov!” 
Några kommentarer:

Vad det gäller tillgänglig mängd arbete att utföra så är det riktigt att många organisationer är svårt underbemannade. Jag har nämnt det tidigare själv. En facklig aktivist som skrivit om det vid ett flertal tillfällen är Frances Tuuloskorpi (senast här). Men det finns också en annan tendens som mer brukar vara Birger Schlaugs avdelning, nämligen påpekandet att teknisk utveckling gör att arbeten försvinner, eller förvandlas till icke-arbeten. Det sammanhänger med mikrodatorrevolutionen som drog igång på 1970-talet. När persondatorn med ordbehandlingsprogram infördes kunde mängder av sekreterartjänster tas bort exempelvis. Mängder av bank- och kassatjänster överförs på kunden (avlönad personal ersätts av oavlönade kunder). Och under lågkonjunkturer tar datoriseringen extra fart. - Det finns alltså två parallella tendenser: arbetsplatser är underbemannade, arbeten försvinner, den tekniska nivån borde ändå ge utrymme för såväl fler arbeten som kortare arbetstid, sänkt pensionsålder etc.

Måste man automatiskt anta att de som ställer förslag av typen 'medborgarlön' eller 'basinkomst' har onda avsikter? Kan man möjligen tänka sig att de har en realistisk syn att det inte står någon revolution för dörren och att det gäller att göra det bästa av de möjligheter vi har nu? Man kan säga att de har fel, men även om de objektiva förutsättningarna för att byta samhällsskick ser rätt bra ut så släpar de subjektiva efter. Och då borde det väl vara en rimlig väg att utgå från dagsläget, visa på förbättringsförslag som finns - samt tala om vad som verkligen krävs för att de skall fungera.

Om avsikten hos kritikerna är att 'avslöja borgarna' kan ju metoden vara att ta upp förslagen, ta fram deras positiva sidor, kräva att de negativa sidorna elimineras och de goda kompletteras med ännu bättre saker. "Även om borgarna skulle genomföra en sådan fördelningsreform som "basinkomsten" är, så kommer den under imperialismen aldrig tillåtas bli något som stärker arbetarklassen." Nä, men då får väl arbetarklassen agera för att det blir en förstärkning då ...

Vill man ta upp verkligt onda företeelser så är Fas3 mer lämpligt. Man kan kräva att Fas3 försvinner, att eventuella vettiga sysselsättningarna finns kvar (och skojarna åker ut) men nu behandlas som vanliga arbeten med avtalsenliga löner, semester, och andra villkor. Och så ser man till att de som hamnar i en Fas3-situation i stället slussas iväg mot de stora vakanserna på den 'normala' arbetsmarknaden. I det sammanhanget kan man diskutera finansiering, och visa att det är resurserna som är det väsentliga, om de finns så kan finansiering fixas utan några svårigheter.

Angående "... de småborgerliga skikt i de rika länderna vars värsta mardröm är att tvingas ner i arbetarklassen, få skit under naglarna och behöva underordna sig arbetarklassens organisatoriska disciplin" så låter det ganska hämndlystet. Hämnd skall man akta sig för, det är ofta mer skada än nytta. Och dessutom undrar jag hur mycket det verkligen finns av "arbetarklassens organisatoriska disciplin" och vad den har för politiskt innehåll. Kan det möjligen handla om kuvade socialdemokratiska (eller numera sverigedemokratiska) arbetare som knappast tänker revolutionärt men kanaliserar missnöje och besvikelser mot diverse "eliter" eller andra grupper som ändå inte har något inflytande över arbetarnas problem?

Kunde skriva mer om det här, men inte i den här värmeböljan. Så det får räcka för den här gången.

fredag 25 juli 2014

Det enda vettiga?


Ja, detta är väl det enda vettiga man kan göra i den här värmen: lägga sig i skuggan och se frånvarande ut. Ungefär som de här korna jag morsade på vid Ågestasjön i morse! Världen (eller åtminstone delar av den) är galen - vad kan jag göra åt det?

torsdag 24 juli 2014

Och nästa dörr ...


Och så hittade jag ett citat av Marx från 1871 som visar att allt inte var bättre förr, exempelvis vad det gäller borgarmedias ryktesspridning:

Up till now it has been thought that the growth of the Christian myths during the Roman Empire was possible only because printing was not yet invented. Precisely the contrary. The daily press and the telegraph, which in a moment spreads inventions over the whole earth, fabricate more myths (and the bourgeois cattle believe and enlarge upon them) in one day than could have formerly been done in a century (MECW 44: 176-77).

onsdag 23 juli 2014

Och så var det Palestina igen ...

Förhoppningsvis är det Bildt som är slut snart

Mitt i sommaren, men rätt bra med folk.

"Hur mycket kostar din tystnad Reinfeldt" frågar plakatet uppe till vänster.

Kanske priset antyds här, med de sedlar som stoppats in i nyllena på Blair, Bildt och Reinfeldt?

"När friheten är olaglig blir de fria laglösa".
Här var en skum grej. Tre stjärnor, är inte detta de syriska quislingarnas flagga? Och därmed folk som i praktiken springer Israels ärenden?

Sicken skojare. Håll huvet kallt!Jaha, här har någon tagit en bild av den gamle skojaren Colin Powell (han som ljög om irakiska massförstörelsevapen inför FN) och moderniserat det hela något. Jag hittade bilden hos 'The Saker', och denne gamle kallakrigs-analytiker kallar den senaste utvecklingen vad det gäller USAmerikanska underrättelsetjänsternas kunskaper om vad som hände med flygplanet i Ukraina "The most pathetic case of backpedaling I have seen in my life". I klarspråk: de vet i stort sett ingenting annat än att planet störtat, och kan inte bekräfta Obamas och lillhunden Bildts anklagelser om ryssarnas roll i det hela. Hela historien verkar ingå i en lång serie mediekampanjer som syftat till krig, som mot Spanien 1898, det så kallade Tonkin-intermezzot 1964, Libyen, Irak, Syrien etc.

Problemet med den ryska sidan verkar vara att den trycker på viktig militär spaningsinformation som man inte vill släppa ut. Ur viss synpunkt är det förklarligt: talar man om att man vet något så avslöjas förmodligen också en del om vilka resurser och kunskaper man har för att ta reda på det man vet. Och det vill ju militärer och spioner helst inte göra. Men i det här läget, när ryssarna förmodligen har järnkoll på det mesta som rör sig på marken och i luften i Ukraina, kunde man ju slå undan benen för NATO-sidan genom att publicera mer uppgifter om vad som hände när, och med vem inblandad. Det kanske är så att ryssarna förväntar sig att krisen ändå blåser över, som med de påstådda giftgasangreppen i Syrien som det ju knappast talas om numera. Samtidigt ödeläggs människoliv i onödan. Röda korset definierar situationen som krig i östra Ukraina. När elefanterna dansar är det synd om gräset.


Det gäller att hålla huvudet  kallt när det hetsas som värst i media. För övrigt: Vore det inte tid snart att ge Bildt sparken, innan han ställer till något verkligt allvarligt?


UFO:n av jordiskt kallakrigs-ursprung?

Den här bloggaren hävdar att alla UFO-observationer från 1940-talet och framåt hänger samman med USAmerikanska militära aktiviteter:

The most recent bit of confirmation hit the media a few weeks back. Connoisseurs of UFO history know that the Scandinavian countries went through a series of major “flaps”—periods in which many UFO sightings occured in a short time—in the 1950s and 1960s. The latest round of declassified data confirmed that these were sightings of US spyplanes snooping on the Soviet Union. The disclosures didn’t happen to mention whether CIA assets also spread lurid accounts of flying saucer sightings and alien visitations to help muddy the waters. My hypothesis is that that’s what was going on all the way through the history of the UFO phenomenon: fake stories and, where necessary, faked sightings kept public attention fixated on a manufactured mythology of flying saucers from outer space, so that the signal of what was actually happening never made it through the noise. 

Notera länken till BBC mitt i citatet. Det kan göra saken lite mer trovärdig, även om BBC:s gloria som opartisk sanningssägare knappast är välförtjänt. Fast jag såg att man gjorde en bra sak för ett tag sedan. Det utgick direktiv om att BBC inte i opartiskhetens namn skall släppa in rena knäppgökar att diskutera vetenskapliga frågor med folk som kan ämnet. - Hur som helst: att många observationer av konstiga saker på himlen kan hänga samman med militär aktivitet går jag med på. Att det vid sidan av bedrivits en hel desinformationsindustri med falska berättelser om möten med utomjordingar etc. låter mer tvivelaktigt. En halv industri kanske.

Kan detta vara en groda som ramlat ur truten på en förnekare av evolution eller global uppvärmning, förespråkare av 'intelligent design' eller 'ancient astronauts'?


Om man tittar på kommentarerna till bloggposten (som handlar om andra intressanta saker också, det som i Spenglers anda kan kallas 'västerlandets undergång') så finns en svensk som tar upp saker som kan strida mot bloggarens teser, exempelvis konstiga observationer i Lappland redan före andra världskriget.

Hur skall man säga? Kanske: 'UFO:n får vi nog titta i stjärnorna efter'. NASA tror att det är möjligt att hitta liv ute i rymden. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) har dock hållit på i jag tror bortåt femtio år nu med radioteleskop, men det verkar tyst utifrån. Eller också hörs det massor av saker, bara det att vi inte förstår vad vi hör. Det räcker ju inte bara med att uppfatta någonting, det gäller också att förstå åtminstone något av innebörden av de förnimmelser som når oss. Kanske man hittar något nytt när spaning med radioteleskop från Jorden kompletteras med anläggningar som skickas upp i rymden om några år.

http://www.nasa.gov/sites/default/files/755409main_webb.jpg
Det här är James Webb-teleskopet, ett av flera som skall spana efter liv i rymden


tisdag 22 juli 2014

Värme i norr - ganska vanligt


Det larmas om värmebölja i norr. Jag har inga handfasta data att lägga fram, men så vitt jag minns är det inte helt ovanligt med rubriker av typen Norrbotten varmast i Europa. Det händer med några års mellanrum, när 'ryssvärmen' dånar in från öster och det kan vara mycket varmare norrut i Skandinavien än söderut. Ett naturligt fenomen som dessvärre kan påverkas av den globala uppvärmningen.

Ovanstående foto tog jag i Abisko 10 juni 2010. Några varianter på den klassiska sparkstöttingen. Det är väl så att när sommaren bryter ut får norrlänningen gå ut med kaffemuggen och sätta sig på sparken och njuta ett tag! - Och till slut lite text till nedanstående bild:

US government scientists have released their findings that this past June is the hottest on record since record keeping began in 1880.
The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) monthly report revealed that the combined average temperature over land and sea was 61.20 Fahrenheit (16.22 Celsius), a record high for the month. That is 1.30 degrees Fahrenheit (0.72 degrees Celsius) warmer than the average for the twentieth century and surpasses the last recorded record high for the month of June, which was recorded in 2010.

Screen Shot 2014-07-21 at 3.38.03 PM