söndag 25 februari 2018

Masskjutningarnas bakgrund

Här är utdrag och några tillägg av mig till en artikel från norska maoistiska gruppen Tjen Folket, med anledning av den senaste skolmassakern i USA. Det listar tänkbara orsaker och pekar på att problemet är mycket större. Det finns folk som fått för sig att det bara skjuts på skolor. Men det har masskjutits i kyrkor, köpcenter, militära installationer (!), civila arbetsplatser, utomhuskonserter, biografer, politiska möten … . Slutsatsen är att detta inte är ett skolproblem, det är ett samhällsproblem. ”Ett sjukt samhälle skapar sjuka människor” är författarens förmodligen helt riktiga slutsats. Så när det skrivs ”skolskjutningar” så kan man gott tänka ”skjutningar” i allmänhet. Mina reflexioner står inom hakparenteser [].

Ordet till vår anonyme norske vän:


Skolskjutningarna i USA är inte resultatet av enbart psykiatri eller vapenlagar. Inte ens av dessa två kombinerade. De är i högre grad ett resultat av ett samhälle som är sjukt på en mycket grundläggande nivå. USA skiljer ut sig som landet med väldigt många massakrer. Vilka överordnade förhållanden skiljer USA från andra västliga samhällen?
  • Det finns många skjutvapen i privat ägo, och det är ganska lätt att skaffa vapen för de flesta. [Sverige och Schweiz är länder med mycket vapen för jägare, militär, hemvärn etc., men det innebär inte att folk skjuter varandra på samma sätt som i USA. I Finland är det lite värre, men det verkar vara så att ju lägre den allmänna våldsnivån är i ett samhälle, desto sällsyntare är masskjutningar. Och det är lite mer våld generellt i Finland. På 1800-talet kunde man, i likhet med August Strindberg, gå in i en svensk butik och köpa en pistol direkt över disk, men det ledde inte till överdriven blodspillan. Industrins propaganda och köp av politiker för att kunna sälja dyra militärvapen till vanliga civilister i USA måste också tas med i beräkningen. Vinst för bolagen, utmärkta redskap för missnöjda medborgare.]

  • USA är ett samhälle som odlar individualism. Folk skall klara sig själva, och det genomsyrar alt, från kulturens gemensamma myter (”the american dream”) till stadsplaneringen som bygger på att alla skall köra överallt i sin egen bil. [Så finns ju myten om ”vilda västern” också, med sina ensamma hjältar och ständigt våld.]

  • Denna militarisering är också en del av kulturen och civilsamhället. Polisen, som rutinmässingt dödar svarta ungdomar, är väpnad till tänderna. Och överallt i samhället ser man reklam och propaganda för polis, militär, USA:s krig o.s.v. [Den vanliga polisen har militariserats genom att den fått överta militär utrustning. Inrikesspionaget verkar betrakta hela befolkningen som potentiella motståndare. Den nuvarande yrkeskrigsmakten hyllas på ett sätt som knappast bestods värnpliktsarmén. ”Support our troops.” Se också en av mina gamla bloggposter om ”militär urbanism”.]

  • Den amerikanska fascismen och chauvinismen. USA är en bosättarstat – det vill säga att den är upprättade på ockuperad och koloniserad mark. Med vapenmakt tog europeerna över Nordamerika, utrotade nästan urbefolkningen och upprättade sin egen stat med våld. Och en internt undertryckt svart nation blev upprättad genom slaveriet. Den våldsamma chauvinismen mot urfolk och svarta har sin rot i samhällsstrukturen. Och den är inte svag idag. Den amerikanska staten utöver inte bara fascism och terror mot ockuperade folk i andra land, men en rad inre nationaliteter upplever ett våldsamt förtryck i getton som praktiskt taget är krigszoner där militariserad polis hanterar lagen helt godtyckligt – och på ett sätt som systematiskt diskriminerar och är brutalt. [Det är knappast en tillfällighet att våldsamma israeliska ockupanter i Palestina kallar sig ”settlers”, alltså jämförbara med USAmerikanska bosättare på indianernas land. Det slår an i USA. Även fredliga protester är farliga mot en stat och polis som uppträder på det sättet. Om det finns ”en svart nation” i USA är tveksamt, men den svarte USAmerikanske kommunisten Harry Haywood pläderade i alla fall för att en sådan fanns i södra USA (”the black belt”) och hade rätt att kräva självständighet.]

  • Man ser en galopperande heroinepidemi i USA idag. Narkotikamissbruket brer ut sig. Väldigt många människor är extremt missnöjda med sina egna liv, och självmedicinerar mot ensamhet, depression och ångest. Dessa förhållanden är inte bara något som kommer från individernas biologi eller egna personliga val, de har en samhällelig sida. Ett sjukt samhälle skapar sjuka människor.
Jag tror att dessa faktorer präglar USA uppifrån och ned – tillsammans med andra, så klart. Och jag tror inte de är tillfälliga. Jag tror de är nära förbundna med USA:s position som världens störste imperialist. Marxismens analys av kapitalismen är att den leder till imperialism och krig, och därmed att den förutsätter både militarisering och chauvinism. Det är omöjligt att avlägsna chauvinismen i ett system som i grunden bygger på att enskilda människor och nationer förtrycks, hålls nere och systematiskt utplundras. Det är också omöjligt att avlägsna militarismen i ett samhälle som måste upprätthållas med våld, ockupation, värvning till krigsmakten och legitimering av krig över hela planeten.

Det är en ”killer kombo”, en dödlig kombination, när man i ett samhälle odlar individualism, militarism och chauvinism. Tillsammans med en växande fascism, automatvapen, missbruk, ensamhet och upplöst gemenskap är resultatet av dessa förhållanden inte överraskande – även om det är tragiskt.

lördag 24 februari 2018

Humor m/1940

Från Svenska Dagbladet 15 juli 1940:Bakteriologisk krigföring i Korea

Varför ogillar koreaner USA? Varför har regeringen i norr en stenhård attityd mot USA?


Att deras land ödelades under kriget 1950-1953 är en sak, men det hände mer än 'bara' konventionella bombningar och blodbad. Bakteriologisk krigföring. Här är en bloggpost av Pål Steigan som pekar på detta hemska. Det här har varit känt ända sedan tidigt 1950-talet, men förövarna har varit ganska skickliga i att dölja vad de höll på med. Så är det när man kontrollerar stora delar av media och har en enorm propagandamaskin till sitt förfogande. Men i Korea finns det nog en del som minns ... . - Den svenska delegat som nämns i bloggposten var läkaren doktor Andrea Andreen, 1888-1972.


Och nu över till Pål Steigan:


Under Koreakriget hävdades det att USA använde bakteriologiska vapen mot Nordkorea. En av Storbritanniens allra främsta forskare den gången, Sir Joseph Needham, ledde en grupp forskare från bland annat Sverige, Frankrike, Italien, Sovjetunionen och Brasilien i ett försök att reda ut vad som hade skett. International Scientific Commission åkte till Nordkorea 1952 för att samla data och information. De publicerade en rapport på 60 sidor, men med 600 sidor dokumentation.

För detta arbete blev Needham svartlistad i USA till långt in på sjuttiotalet, och det påstods att han hade manipulerats av kineserna och ryssarna, men någon dokumentation om detta lades aldrig fram.

Rapporten drog slutsatsen att USA hade använt en serie biologiske vapen, inklusive mjältbrandsbakterier (anthrax), pest och kolera. Dessa ämnen spreds på olika sätt, genom besprutning, porslinsbomber, självförstörande pappersbehållare och pappersflygblad.

Denna rapport har sedan hållits hemlig, men forskaren Jeffrey S. Kaye har nu publicerat den på InsurgeIntelligence.

Tills nyligen har Needhams material inte varit tillgänligt för andra forskare. Men nu föreligger det alltså skannat och sökbart, så att andra forskare kan göra kritiska studier av den dokumentation som Needham och hans grupp lade fram 1952.

Ett viktigt avsnitt i rapporten är det som omtalar USA:s samarbete med det kejserliga Japans avdelning för biologisk krigföring. 1952 var detta samarbete med kända krigsförbrytare helt okänt och topphemligt. Men idag är detta godtaget som historiska fakta också av historiker i USA. Justitiedepartementet i USA har officiellt bekräftat detta. [Department of Justice Official Releases Letter Admitting U.S. Amnesty of Japan’s Unit 731 War Criminals, Björnbrums tillägg.]

USA gjorde aldrig någon allvarlig undersökning av påståendena om användning av biologiska vapen. Det blev bara karakteriserat som en del av propagandan under det kalla kriget. Men nu finns Needhams rapport tillgänglig för alla, och seriösa forskare kan gå igenom och värdera dokumentationen.

fredag 23 februari 2018

Missade ett jubileum

Jo, jag glömde bort ett föga betydelsefullt datum i mediehistorien med specialavdelning bloggar: den 21 februari 2007 skrevs första inlägget på den här bloggen! I förrgår alltså. Det var på en onsdag både då och nu. Inte fasen hade jag tänkt mig att bloggen skulle leva elva år senare.

Den dagen för elva år sedan skrev jag två inlägg, och lyckades till och med få in en bild på nummer två. Då, liksom idag, låg det is på Riddarfjärden i Stockholm. Uppenbarligen en vacker vinterdag med knallblå himmel.


Det ligger lite konstiga saker ute på isen, någon sorts flottar. Jag tror att det var rörläggningsarbeten som pågick. Något med fjärrvärme kanske?

I går eftermiddag såg jag två havsörnar som slagit sig ned på isen nära Kungsholmssidan. Det händer lite saker här såväl vad det gäller natur som kultur.

Köp & sälj, muta & kör

Sverige har ju rätt länge ansetts som ett land med låg korruptionsnivå, men nu har vi inte toppositionen bland de "hederliga" länderna längre. Visserligen är vi inte så långt från den moraliska toppen, men det går utför. Och varför? I det här klippet från SvD idag får vi uppenbara ledtrådar: privatföretag i offentliga upphandlingar som dessutom sker utan insyn. Jag antar att om "näringslivsvänliga" politiker är inblandade - alltså personer med tvivelaktig moral eller en barnsligt naiv inställning till privatlirarna - gör det inte saken bättre.Ja, köp & sälj, det är ju kapitalismens livsluft. Och då köps/säljs inte bara hederliga varor & tjänster. Säljaren kan också köpa köparen - underlätta affären genom mutor alltså.

Ulla Andrén som uttalar sig är ordförande för något som heter Transparency International Sverige. Sverige ligger på sjätte plats, minst korrupt skall Nya Zeeland vara. Tvåan är Danmark, på delad tredje plats hittar vi Finland,Schweiz och Norge. Dock ligger vi (ännu så länge) skyhögt över Somalia som intar en föga hedrande bottennotering.

onsdag 21 februari 2018

Kontakt undanbedes!

Folkgrupper i Sydamerikas urskogar som, av lätt begripliga skäl, inte vill ha med kolonialister att göra.tisdag 20 februari 2018

1901 - fallbila (giljotin) OK enligt länsstyrelsen


Från Svenska Dagbladet 28 augusti1901. Fast det blev inte så många som avrättades med den franska giljotinen i Sverige. Minns jag rätt var det bara en person, en viss Andersson Ander.

Annars hade väl exempelvis medlemmarna i den hemska Salaligan från 1930-talet varit några att knipsa huvudet av? Jag läste en bok om deras framfart för några år sedan. De stoppades in i fängelse, och ledaren på hispan, men släpptes så småningom och kunde fortsätta ett civilt liv utan några mer brott. Det kan man väl lära sig något av också?