måndag 15 augusti 2011

En smärre korrigering

Jag skrev igår ur minnet att jag sett att man stängt av elen till mobiltelefonmaster i Kalifornien inför väntade demonstrationer. Som vanligt var det både rätt och fel med minnet, vilket framgår om man läser det här. Det var tillgången till mobiltelefonnätet i några stationer i San Fransicos tunnelbana som hade stängts ned därför att det var demonstrationer på gång mot att en man dödats. En del är upprörda och tycker att detta inskränker det fria ordet.

Känns inte detta igen litegrann från England förresten? En i och för sig kanske tvivelaktig figur utsattes för en utomrättslig avrättning på gatan av några poliser, de anhöriga går till polisstationen men får ingen reaktion där, och först därefter bryter kravallerna ut. Och eftersom en del av dem verkar samordnas genom "sociala nätverk" så börjar regeringen tala om att stänga ned nätverken fastän det verkliga problemet inte ligger där.

Rent generellt kan man säga att rörelser som helt bygger på att man kan använda mobiltelefoner och datorer bör vara försiktiga och ha alternativa sätt att nå varandra och allmänheten i stort ifall myndigheterna bestämmer sig för att sätta ner järnhälen. Det gäller såväl i arabvärlden som här hemma. Rätten att sprida och ta emot information och åsikter kan inte tas för givet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vad jag förstår så stängde trafikbolaget av vissa sändare i sina tunlar.
All din mobiltrafik kan i princip stängas av om myndigheterna anser att nätet behövs för deras trafik (nödsituationer typ jordbävningar i Kalifornien). Helt ok för mig, det är trots allt viktigare att rädda liv än att kolla om moster mår bra.
Om trafikbolgaet stängde av för att eget behov är beslutet trots allt i tassemarkerna.
Tveksamt om avstängning betydde något eftersom masterna ovan jord fungerade. Även om företaget som stängde ned var statligt skall inte myndigheterna kritiseras utan företaget

Eldo

Björn Nilsson sa...

Så här på håll är det kanske principen som är mest intressant. När är det demokratiskt acceptabelt att strypa ett "socialt medium"? Är det OK att en formellt demokratisk stat (eller dess underorgan) gör det men oacceptabelt att en diktatur gör samma sak och kanske med samma motivering? Det tål att grunnas på eftersom de här media kan användas av vem som helst till vad som helst.