måndag 15 augusti 2011

Rundgång och ojämlikhet

Jag vill bara uppmärksamma om att bloggen Gemensam välfärd har uppmärksammat de inlägg jag nyligen skrivit om konstigheter med exportöverskottet.

Titta på vad man skriver, för där har man lagt till ett intressant diagram som visar hur den så kallade gini-koefficienten utvecklats i Sverige sedan 1975. Gini-koefficienten mäter ojämlikheten i ett land. Studera diagrammet och notera att det verkar vara ett tydligt samband mellan ökande ojämlikhet och de kriser vi sett i landet sedan senare delen av 1900-talet. Skall vi se krisen som ett sätt för överklassen att hävda sina intressen? - Det verkar ju logiskt: under krisen har vanliga knegare svårare att försvara sina positioner, särskilt om de vanliga knegarnas organisationer sviker och dess toppar vinglar över till motståndarsidan. Följden blir att motståndaren, överklassen, kan kapa åt sig mer av vad samhället producerar, och ojämlikheten ökar.

7 kommentarer:

/lasse sa...

Så sa Sven Grassman, så sa Naomi Klein i chockdoktrinen, så säger Bill Mitchell ”(top en of town” använder krisen för att roffa åt sig mer av det som finns) om vad som pågår nu.

Den som säger så kan räkna med att bli stämplad som förvirrad vänstertomte av media, inkl media som påstår sig vara fri och oberoende.

De konstruerade sk finansiella kriserna verkar av erfarenhet ha just den effekten att de tar från de många och ger till de få. Någon real ekonomisk kris har det inte varit i någon egentlig mening under de återkommande finansiella kriserna e senaste 35 åren. Visst försöker en del läsa in vad som kan bli reala ekonomiska kriser och på olika sätt slå mynt av det.

Det märkliga är att hela vänsterblocket här i landet ofta med emfas försöker slå mynt av hur man tog ”ansvar” med sk budgetsanering, ingen som helst självkritik förekommer trots att det är uppenbar att de blev totalt bortkollrade om ekonomin och man gjorde Sverige till ett land med permanent massarbetslöshet för att blidka kapitalet i stället för att använda de maktmedel som står de i regeringsställning tillbuds för att i folkhushållets intresse föra en politik med full sysselsättning.

Kerstin sa...

Misstänker att om man hade använt "maktmedel" mot finansnissarna så hade Sverige snart bombats till befrielse.

martin sa...

Teckentydaren,
väl talat! Så jävla grundlurade och bröstar sig för att få beröm av motståndarsidan. Som ett barn som hatar pappas förtryck men ändå desperat vill ha dennes gillande...

Jan Wiklund sa...

Eller som George Orwell sa: Som en ung man som lever på underhåll från en far som han hatar - en djup känsla av olust som dock inte kopplas till någon reell önskan om förändring.

Undrar hur mycket detta även gäller den intellektuella vänster som dväljs på bloggar.

Björn Nilsson sa...

Själv hoppas jag på en systemavveckling utan medföljande katastrof, men det kanske är orealistiskt? Kapitalisterna verkar inte vilja avveckla sig själva.

Efter en kortare sejour i Vänsterpartiet - enda gång jag varit partipolitiskt organiserad - undrar jag också om det för sinnesfridens skull inte är lugnast att ha sin egen lilla plattform att tala ifrån? Men det kanske är fel det också.

martin sa...

Björn,
säg den som slutar när han ligger plus...

Björn Nilsson sa...

Ja, de har inte vett att sluta i tid. Å andra sidan, är de väl borta får man väl hoppas att den gamla boxningsprincipen gäller: "They never come back."