fredag 30 december 2011

Mönster - fotobilaga

Man kan se mönster överallt. Man ser dem i kombinationer av stenar ...

... eller kanske i fälten mellan stenar. Och man ställer måhända frågan varför ett gråvitt block befinner sig bland de gråröda stenarna ...

Det stålgrå och det rosa möts på ett vackert sätt


I dessa tider kan man studera mönster som uppstår i en nästan helt frusen vattenpol på en grusväg ...

... eller med fantasins hjälp få det till att "här är det två stora vaksamma ögon som tittar upp".   Det är lite drag av tuschteckning eller akvarell här.

Inga kommentarer: