tisdag 20 december 2011

Svenskt ockupationsforumBland andra bloggaren Jinge brukar klaga över att Ockupera Stockholm inte syns så mycket. Men sedan några dagar finns en hemsida som heter Occupy Forum och som verkar vilja plocka upp den svenska debatten. Av någon anledning störs jag av engelskan i titeln, det kanske beror på en gammalmodig inställning om värnande av det svenska språket. Frånsett det kan det bli intressant att se hur samtalet utvecklas framöver. En del av programförklaringen ser ut så här:

Occupy-rörelsen i Sverige är en protest, som hämtat och hämtar inspiration från, samt är solidarisk med de internationella protester som har vuxit fram över hela världen – detta som en konsekvens av den globala, finansiella, ekologiska och sociala kris som nu påverkar oss alla.

Occupy-rörelsen har fört fram de mänskliga rättigheterna och att demokratin ska få en bättre chans i vårt samhälle. Maktsystem har kritiserats för att de missbrukas för krassa egenintressen där detta går ut över andra människor och miljön. Kan vi få en frihet utifrån den grund där andra människor inte blir lidande som en konsekvens därav? Idag är mänskligheten så trångbodd att vi på ett tydligt sätt ser hur snedfördelningar drabbar de mindre lyckligt lottade och fråntar dem all möjlighet till en positiv förändring.

En fundering: kan det vara så att de 'riktiga' ockupationsrörelserna är starkare i länder där organisationer som fackföreningar och politiska partier är svagt utvecklade och folk måste agera själva annars händer inget? Eller annorlunda uttryckt: man har åtminstone tidigare med förtroende kunnat överlämna åt organisationernas funktionärer att ordna sakerna till det bästa. Det skulle kunna förklara varför den här sortens rörelse har svårt att slå igenom i länder som Sverige. Men jag tror nog att principen "låt hundra blommor blomma" kan vara bra även här, särskilt när förtroendet för organisationerna av den äldre typen sjunker och nya kvastar behövs för att sopa rent i eländet.

---

PS. Håll koll på Gemensam också. Inte riktigt ockupant-scenens folk, å andra sidan inte så långt ifrån, och ytterligare en röst i den stora kör som säger åt den perversa överheten att dra till ett varmare ställe! DS

4 kommentarer:

Susanne sa...

Björn, jag tycker inte att värnande om svenska språket är gammalmodigt, utan insiktsfullt. Engelska används i Sverige så ofta på ett slentrianmässigt och oreflekterat sätt, bara för att "det ska så vara". Men det finns motkrafter: www.språkförsvaret.se/sf

Björn Nilsson sa...

Man får vara tacksam för att de inte kallar sig Swedish Language Defence eller något i den stilen! Tack för tips om deras sida!

Jan Wiklund sa...

Asbjörn Wahl skriver en del om det där med att överlåta till fackföreningarna. Trots de drastiska nedrustningarna och nedskärningarna i Europa klamrar sig de europeiska fackföreningarna fast vid den s.k. "sociala dialogen" inom EU. De tror att finansmaffian av pur vänlighet ska låta fackföreningarna vara med och bestämma - trots att de en gång kämpade sig till den rollen med hjälp av strejker och ockupationer!

läs mer på http://www.velferdsstaten.no/tema/velferdsstaten/?article_id69983

Anonym sa...

Hej!
Det finns även en avdelning för engelskspråkiga på forumet: "Occupy-movement Worldwide", för att alla ska kunna delta i samtal (engelska är ett världsspråk).
Och "Occupy" heter det världen över. Ordet "forum" fungerar även i Sverige. Så, Occupy Forum alltså. Välkomna!