söndag 4 december 2011

Ekonomer till stöd för ockupanterna

Rörelsen OWS, Occupy Wall Street, är inte en dagslända. I så fall skulle inte polisöverfall mot ockupanter på olika håll i USA vara nödvändiga. Men det verkar som om överheten är orolig att rörelsen biter sig fast och vinner sympati.

Stöd för OWS kommer från olika håll. Här är ett upprop som hittills undertecknats av trehundra nationalekonomer, främst i USA men också på annat håll i världen.
We are economists who oppose ideological cleansing in the economics profession. Equally we oppose political cleansing in the vital debate over the causes and consequences of our current economic crisis.

We support the efforts of the Occupy Wall Street movement across the country and across the globe to liberate the economy from the short-term greed of the rich and powerful one percent.

We oppose cynical and perverse attempts to misuse our police officers and public servants to expel advocates of the public good from our public spaces.

We extend our support to the vision of building an economy that works for the people, for the planet, and for the future, and we declare our solidarity with the Occupiers who are exercising our democratic right to demand economic and social justice.
På några få rader har man lyckats få med det väsentliga. "En ekonomi som arbetar för folket, planeten och framtiden" är verkligen inte något som eliten vill höra talas om. Kravet låter rimligt och blygsamt, men i den verklighet vi har nu är det explosivt. Därför blir dragen av polisstat allt tydligare. När krisen skärps visar det sig vad demokrater verkligen går för. En del klarar inte provet.

7 kommentarer:

martin sa...

Jag är ganska övertygad om att sånt här har stöd mycket längre in i etablissemanget än man kan tro. Vet många som inte är fria att säga vad de tycker i akademien och i etablissemanget. De kommer inte ta bladet från mun förrän de ser en rörelse som kan lyckas och kan skydda dem emot övriga etablissemanget. (Med skydd menar jag, skydd för anställning, skydd för anslag och sådant.)

Det gamla hemlighetsmakeriet inom vänstern frodas, men numera är det bara i etablissemangets korridorer där det viskas subversiva teorier och planer.

Björn Nilsson sa...

En för alla, alla för en. Enade vi stå, söndrade vi falla. När stenen börjar rulla slutar det kanske med ett jätteskred och plötsligt blir det hopplöst att försöka hitta någon som försvarar den gamla ortodoxien! Man skall nog inte underskatta ren opportunism som samhällsförändrande kraft! Men innan opportunisterna börjar röra på sig måste några djärva avvikare sticka fram näsan och visa att de klarar sig undan med livet i behåll!

martin sa...

Opportunist är ett sånt hemskt ord, jag vill kalla dem de alienerade massorna. Alienationen går till på flera sätt, diskriminering och paranoia för diskriminering. Alla är faktiskt inte kalkylerande machiavelliska skitstövlar som jag. :)

Oupplysta massorna är också en stor grupp, men kanske inte lika viktig då dessa följer med utan att för den skull bli mer upplysta. Till skillnad från opportunisterna, som kan inta framstående positioner med varierande resultat.

Men Marx sa, arbetarens frigörelse skall vara hans eget verk, skall då inte arbetarna först peka ut riktningen? Som akademiker är jag mycket skeptisk emot akademiskt tunga partier, akademiker arbetar med splittring som yrke, de arbetar med att få det de gör att låta märkvärdigt, de gör det klara grumligt. (Om jag får lufta lite klassförakt.)

Jan Wiklund sa...

Martin: Det är en sund reaktion att vara misstänksam mot akademiker, men det får inte slå över.

I realiteten blir även den mest grundläggande revolution ett utbyte av eliter. Förhoppningsvis är de nya lite mindre elitistiska än de gamla. Utveckling är en långsam process och man får vara nöjd om det går åt rätt håll.

Under tiden är det viktigt att man vidmakthåller den kritiska blicken underifrån och inte okritiskt slickar de nya eliterna i röven.

Jan Wiklund sa...

PS. Ekonomistudenterna på Harvard har mangrant gått ut till stöd för OWS-rörelsen och skällt ut sin professor Gregory Mankiw efter noter, se http://wp.respublica.no/?p=2505.

När gör ekonomistuderande i Sverige något liknande?

Jan Wiklund sa...

PPS: Här lite mer om detta: http://www.adbusters.org/blogs/adbusters-blog/occupy-econ-101.html

Och här: http://slatest.slate.com/posts/2011/11/07/occupy_harvard_students_walk_out_on_greg_mankiw_economics_class_.html

Björn Nilsson sa...

Studentrevolter kommer väl definitionsmässigt sent och dessutom utspädda till Sverige? Men jag undrar vad lärarna i nationalekonomi har sagt till studenterna här de senaste åren?