måndag 2 juni 2014

Magert med lövsångartonerJag tycker det har varit magert med lövsångartoner i år, men desto mer av bofinkars vassa drillar. Det borde stämma, om man tänker på hur förra och förrförra året såg ut, med långa och hårda vintrar som drabbade även insekter. Sådant klimat är inte bra för insektsätare vilket lövsångaren är, och dåliga insektsår kläcks det inte så många av denna lilla trivsamma fågel. Därmed blir det färre sjungande fåglar nästa häckningssäsong.

Bofinken däremot livnär sig på frön och klarar sig därmed bättre även om det är dåligt med mygg och annat smått. De här två fågelarterna tävlar om vilken som är Sveriges vanligaste fågel, och för närvarande ser det ut som om bofinken ligger i ledningen.

Lövsångaren ser man inte så ofta, men att påstå att den nästan aldrig syns är överdrivet. Fågeln på bilden ovan hade jag turen att fånga med min fickkamera för flera år sedan. Och när jag var uppe i Lappland satt lövsångarna ofta fullt synliga i fjällbjörkstopparna och sjöng. Detta skedde även mitt på dagen, när övrig fågelsång tystnade.

Inga kommentarer: