måndag 23 juni 2014

Demografisk biomassa

The banksters are at liberty to subvert, invade and expropriate across the world forever. A key condition for the IMF’s extension of its $18 billion loan to Ukraine is “territorial integrity” – in their war on Novorossiya, nationalists act as the foot soldiers of predatory multinationals. They march not for their fatherland, but for the greater glory of Exxon-Mobil, Monsanto, and Lady Gaga; they are expendable, and so is Ukraine. ... the parochial nihilism of Bandera’s disciples represents only a transitory stage toward universal enslavement and the dissolution of all peoples.

Globalist elites design their policies according to the classical maxim of divide et impera, yet its esoteric corollary is solve et coagula, the alchemical process applied to entire societies. Behind inane sloganeering on freedom, democracy and human rights lies a relentless desire to destroy. Sovereignty must be ended, sex and the family distorted unto grotesquery, and God usurped by Mammon. The nation – the great extended family – must be annihilated. What the Brave New World needs are neither Russians nor Ukrainians, but demographic biomass engineered for exploitation. 

Det var det där med  demographic biomass engineered for exploitation som fick mig att reagera på det här, en gästpost på bloggen The Vineyard of the Saker. Det låter verkligen obehagligt. Är det ens människor det handlar om längre? Kanske det där 'fläskberget' som någon obehaglig socialdemokrat svamlade om? -  Skribenten verkar vara någon sorts neokonservativ med religiösa böjelser. Somliga må stötas bort av det, men vill man ha skarpa uppslagsrika kommentarer på dagsläget är det mer troligt att de kommer från det hållet än det liberala politiska mittfältet med dess trista håglöshet och ryggradslösa anpassning till den alltmer parasitära och sönderfallande kapitalismen.

Marginaliserade grupper och personer till höger och vänster kan faktiskt se problemen klarare ibland, vilket kanske underlättas av att till skillnad mot den liberala intelligentsian oftast inte har betalt för att inte se problemen. Åtminstone motviljan mot det nuvarande eländet förenar en medveten vänster och en dito höger. Däremot kan deras förslag till lösningar att variera kraftigt och ibland vara rent kontraproduktiva/avskräckande/orealistiska. Man kan som marxist förespråka att ta ett kliv framåt och skaka av sig det nuvarande systemet, eller som konservativ vilja ta klivet bakåt till ett äldre samhälle som antas ha varit anständigare. Frågan i båda fallen blir: var hamnar man när klivet är taget? (Det finns faktiskt en passus i Kommunistiska Manifestet som kastar ett visst positivt ljus över den feodalism som kapitalismen krossade.)

Den där hemska 'demografiska biomassan' torde omfatta mer än bara ryssar och ukrainare. Det rör sig nog om bortåt 80-90 procent av världens befolkning som exploateras av den härskande promillegruppen (med tyngdpunkten i USA) med hjälp av ett mellanskikt på 10-20 procent. Därför är frågan intressant även i Sverige.

- Vi går framåt! - Nej, bakåt tycker jag är bättre!


4 kommentarer:

Hannu Komulainen sa...

Citatet är väl ganska motsägelsefullt? Finanskapitalet splittrar och härskar, och då är det tacksamt att spela ut nationer mot varandra. Ukrainare mot ryssar t.ex.. Men sedan påstås politiken gå ut på att slå sönder nationen??

Motsatsen till finanskapitalets politik kan väl inte då vara - som en del inom vänstern tycks tro - att slå vakt om den egna nationen? Och glömma internationalismen. (Det var nationalismen som bryggan mellan socialism och fascism för Mussolini.)

Jan Wiklund sa...

Hannu: Det beror på vem man slår vakt mot.

Att slå vakt om nationen mot andra nationer leder förstås till krig utan slut. Att slå vakt om nationen (och dess åtminstone imperfekt demokratiska beslutsstrukturer) gentemot det transnationella kapitalet kan det däremot finnas en vits i.

Sånt utesluter ju verkligen inte transnationellt samarbete. Det globala samarbetet mellan nationella mobiliseringar om att knäcka WTO och IMF under årtiondet runt 2000 är ju ett exempel på hur det kan fungera.

Hannu Komulainen sa...

Jamen, om man säger att man ska slå vakt om nationen "gentemot det transnationella kapitalet", så bortser man från att t.ex. det svenska kapitalet är en del av det transnationella kapitalet. Klassmotsättningarna fördunklas alltså.

Jag tror att vänstern lider av en dålig tradition av ideologiska eftergifter gentemot den nationalistiska högern. Visst kan det verka smart att "återerövra flaggan" från nazisterna, men det har ett pris.

Att som Stalin uppmana kommunisterna att "höja nationens fana" därför att bourgeisien övergivit den, kanske var finurligt ur taktisk synvinkel. Men knappast ur strategisk.

"Nationen" är idag ett högerbegrepp, och används för att dölja klassmotsättningarna mellan det transnationella kapitalet och det arbetande folket i alla länder.

Vänstern blandar tyvärr ihop statlig suveränitet/demokrati med "nationellt" oberoende. Det förra måste försvaras men det senare borde i stort sett vara en 1800-talsfråga för vänstern.

Jan Wiklund sa...

Nationen har blivit ett högerbegrepp i Sverige för att det användes av högern i början av 1900-talet som ett slagträ mot alla som ville ha rösträttsreform. I Norge har det snarast varit ett vänsterbegrepp eftersom det kunde användas mot den svenska kungen och dom som stödde det systemet, och senare nazistiska ockupanter. Så det beror på den kulturella bakgrunden vad det är. Och det förändras hela tiden.

Och på samma sätt som högern kan exkludera immigranter och socialister från nationen kan man väl exkludera transnationella kapitalister, oavsett vad dom har för bakgrund.

Om en repertoar är "bra" eller inte beror på hur den rent pragmatiskt fungerar. Så länge nationen har nån sorts appell är den värd att slåss om. Renlärighet är alltid destruktivt.