måndag 9 juni 2014

Klasser och socialt stillastående

Förvirrad klassfiende?


Å ena sidan är det ju så att ett nytt vapen eller en ny teknik kastar sin hotande skugga över alla som inte har den. När alla disponerar samma tekniska hjälpmedel, vidtar å andra sidan en frenetisk tävlan på likriktningens och jämlikhetens grund, mot vilket privilegierade klasser och kaster i det förflutna ej sällan har satt in sina samhällsbevarande strävanden. Ty kast- och klassinstitutioner är tekniska anordningar som syftar till att bromsa utvecklingen och som tenderar att ge upphov till sådant socialt stillastående som karakteriserar det stamorienterade samhället. (Marshall Mc Luhan, Media, Pocky 2001, sid. 397-398.)
Råkade hitta detta när jag bläddrade efter något annat i Media. Återkommer när jag hittar det jag egentligen letade efter.

Inga kommentarer: