onsdag 10 februari 2016

Hur får man veta saker?Svaret på rubriken är ofta "fråga någon som vet". Att fråga på rätt sätt är en konst, det kräver omdöme och vilja att ta till sig information. Detta även om den man frågar inte verkar vara så kul alla dagar, ha konstiga åsikter och bete sig kufiskt. Det väsentliga är ju upplysningarna man är ute efter, och till och med beredskapen att få veta något nytt och oväntat.

Gamle ordföranden Mao (det är mannen med den visionära blicken på bilden ovan) hade en del erfarenheter vad det gällde att göra undersökningar och fråga folk. Våren 1941 satt Mao i basen i Yenan i norra Kina och skrev förord och efterskrift till boken Landsbygdsundersökningar. Han delgav en del egna erfarenheter:

Vid mina undersökningar av fem härad i provinsen Hunan och två härad på Chingkangshan vände jag mig till ansvariga kadrer i mellanställning. Vid undersökningen i Hsunwu vände jag mig till lägre- och mellankadrer, en fattig hsiutsai, [väldigt låg tjänsteman] en konkursmässig f d president i handelskammaren och en lägre tjänsteman, som haft hand om häradsskatten men förlorat sitt arbete. Alla dessa människor gav mig en mängd upplysningar om saker, som jag aldrig ens hört talas om. Den som första gången gav mig en fullständig bild av ruttenheten i de kinesiska fängelserna var en lägre fängelsetjänsteman som jag träffade under min undersökning i Hengshans härad i Hunan. Vid mina undersökningar av Hsingkuo härad och Changkang och Tsaihsi socknar, vände jag mig till kamrater som arbetade på sockennivån och till vanliga bönder. Dessa kadrer, bönderna, hsiutsaien, fångvaktaren, köpmannen och skatteskrivaren var allesammans mina värderade lärare, och såsom deras elev hade jag att visa respekt för dem, vara flitig och uppträda kamratligt emot dem. I annat fall skulle de inte brytt sig om mig, de skulle ha hållit tyst med vad de visste eller de skulle inte ha talat om allt de visste.
Nyckelord här är lärare, elev, respekt, kamratligt. Positiva relationer byggs till intervjuobjektet. Då kan fakta stå som spön i backen. Man får skriva som en galning i anteckningsblocket för att hänga med!

Men det kan ju vara ännu värre. Tänk om de här människorna utan anmaning vill berätta intressanta saker, men ignoreras, tystas, kanske mobbas och hånas. "Jag vet bäst, de är dumma, jag har ingen anledning att lyssna till deras trams!" Är det smart? Är det inte detta som hänt här i den gamla industrivärlden på senare år? Industrierna krymper, och likaså viljan att ta till sig nya fakta och perspektiv. Eller i och för sig gamla fakta som kanske hittills legat dolda. - Fakta finns, men hörs inte på grund av skällsord, skrän och vuvuzelavrål.

Vad kan det leda till? - Ur vänstersynpunkt (och vi får väl anta att det mesta av "vänster" i Sverige idag kan klassas som medelklass utan större kontakter med arbetarklassen) tappar man en massa information om vad som rör sig i samhället. När arbetare möter olika problem och kanske hävdar att dessa har med inflödet av utlänningar att göra är det lätt att raskt avfärda dem som efterblivna korkade lantisar och rasister. Detta i stället för att fråga de missnöjda och försöka undersöka hur relevant det sagda är. Men i själva verket är det vänstern som gör sig irrelevant.

Ett praktiskt exempel: etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg väcker hos somliga vrede. Jodå, en del som skrivs på bloggen han driver tillsammans med Gunnar Sandelin går mycket väl att opponera sig mot. Men allt? - Om man vill ha information på forskningsnivå om romer, vem vänder man sig då lämpligen till? Arnstberg, som forskat i ämnet, eller ... vem då? När Arnstberg kommer utanför sina specialområden är han väl inte bättre som informant än de flesta andra oinformerade, men när det handlar om sådant han verkligen studerat finns det anledning att lyssna. Vad händer med ett samhälle som under mycket kort tid får en stor inströmning av yngre män med avvikande värderingar - det är en fråga som etnologer bör kunna vara rätt bra på att resonera om. Men "vänstern" är inte intresserad. Den ställer inte artiga frågor. Den skriker så högt det går för att inte höra andra röster. Men de andra rösterna finns. Om ett tag kanske de hörs så mycket att "vänstern" inte hörs längre. Är det så smart?

5 kommentarer:

martin sa...

Du talar gärna om en "arbetarklass" som upplever problem som har med invandring att göra och att de inte lyssnas på. (Arbetarklass är givetvis ett tämligen utökat begrepp en rörmokare som gått och blivit rörmokare som entreprenör kan förvisso kallas arbetarklass i materiell mening, men inte i moralisk mening, då hen övergivet kollektivet och deltagit i angrepp på detsamma. Nazister i LO följer rikssnittet hyffsat, att då framställa det som en arbetarklassföreteelse är inte sant.)

Sedan är det inte självklart att lyssna på allt som en viss samhällsgrupp säger. Det är genomgående så i den här typen av argumentationer att det aldrig nämns rent konkret vad som faktiskt sägs. Men vad är det som rent konkret sägs. Jo, det är liberalt nonsens av typen "vi har inte råd", något du själv i blogginlägg demonstrerat som osanning (men du hade väl inte de "rätta" kontakterna med arbetarklassen på den tiden för nått år sedan). Det är ras/kultur-analyser av olika typer av brottslighet, detta är också falskt, klassanalysen hos brottslighet har man således kastat ut. Både gammal och modern forskning kring brottslighet har man alltså förkastat, utan någon egen forskning. Det som sägs är falskt och det är det ur dialektisk materialistisk synvinkel, det är det också ur monoistisk Karl Popper synvinkel. Man kan faktiskt säga att en minoritet av arbetarklassen har fel, när de har det. Finns ingen folkbildningstanke här utan medelklassrevolutionären lägger sig platt för den mest högljudda minoriteten i arbetarkollektivet.

Sedan utelämnas också en klassanalys av människorna som kommer hit och de som har uppehållstillstånd, eller medborgarskap. Man blandar och ger i analyserna, vissa kvalificerar för en viss klass, andra som i alla aspekter utom färg på skinnet kvalificerar som arbetarklass/proletariat, får inte vara med i denna klassen. Vad kallas en socialism som vidmakthåller ett klassamhälle på grunder så som ras/kultur/språk/etnicitet? Det kallas nazism, därför för SD givetvis ingen socialistisk politik överhuvudtaget och om de inte gör det kan de inte gynna den klass du påstår de representerar (trots att vi vet att det inte alls är en klassföreteelse).

Den neutrala marken skall såklart utplånas, för den har aldrig funnits annat som en parantes i historien för en generation bortskämda och arroganta lättingar. Det har aldrig funnits annat än två sidor, det är arbetare av brun eller röd färg som står i striden. Vi firar med glädje att den neutrala marken utplånas, vi hårdnar i retoriken och markerar strecket i sanden, förbereder för rasisterna och kulturnationalisternas sista strid, där de äntligen skall krossas för gott den här gången.

Min kommentar om de ligister som bränner flyktingförläggningar och angriper folk på gatorna. De du numera stödjer:
Ett stort problem vid anläggningsbyggen och byggnation i största allmänhet, det är att grus är en ändlig resurs. Det är ett miljöproblem att vi gör slut på grus och gräver ut grusåsar i rasande fart. Därför har industrin, för att spara grus, skapat mobila stenkrossar för att ta tillvara på sprängsten vid anläggningsbygget. Problemet med de mobila stenkrossarna är att de går på diesel.

Det jag ser är potentialen till en billig och miljövänlig stenkrossarverksamhet.

Har du inte nått dit ännu? Är det fortfarande för extremt? Låt mig ta dig hela vägen med två enkla frågor, som om du anstränger dig för att svara ärligt och grundligt kommer få effekt:

Vad skulle krävas för att du skulle gå med på sådan åtgärd?

Vart åt är utvecklingen i stort och dessa människor på väg i Sverige och Europa?

Om du svarat något annat än ”aldrig” på första frågan så är du redan där, för med trenden du får av andra frågan är du redan framme som en logisk konsekvens. För om man svarade massmord på 1 och sedan väntar tills 1 uppfyllts, då anser man själv att man hör hemma bland de blivande stenbrytarna. Kunskap om konsekvensen medför ansvar för densamma.

Anonym sa...

Stängande av gränser, nolltolerans på mottagande av flyktingar (med el. utan citationstecken), storskalig repatriering av de "nyanlända", "ensamkommande" och andra illegaler är några saker som kan göras. Tiden för diskussion har runnit ut i sanden.

Björn Nilsson sa...

Va?

Anonym sa...

Istället för att tassa runt het gröt... Vad tror du Mao skulle ha dragit för slutsatser om han gjort en undersökning om Sverige: Att Sverige årligen tar in tiotusentals vapenföra män som påstår sig vara "ensamkommande barn", men som förefaller vara betydligt äldre och som ständigt och återkommande dyker upp i polisiära ärenden rörande våldtäkter, rån o.s.v. För att bara ta en problemgrupp i det multikulturella Sverige.

Vänsterns (irrelevanta) svar vet vi: Vi ska känna skuld skuld för vi har vapenfabriker. Punkt slut.

Björn Nilsson sa...

Det var närmast Martins svårbegripliga kommentar som fick mig att utbrista i frågetecken. Vill han jaga över alla som inte håller med honom till fiendesidan?

Mao kanske skulle ha påpekat att ett land alltid har en armé, sin egen eller någon annans. Samt hade nog sagt något om vikten av enhetsfronter, och att ena så många som möjligt för att ha så få fiender som möjligt att slåss mot.