onsdag 7 februari 2018

Några som tänkte efter i förväg

Det finns många olika aspekter av första världskriget. En sak som ibland påpekas är att folken i de europeiska kolonierna blev inblandade på olika sätt som fick långtgående följder. Dels slogs europeerna (och japanerna) om makten över kolonier och intressesfärer, dels kom mängder av människor från kolonierna till slagfälten som soldater eller som arbetare i krigsindustrin. Och resultatet av detta blev en radikalisering därute. Afrikaner och asiater noterade att "deras" kolonialmakter inte var oövervinnerliga, tankarna på självständighet växte fram.

Här är ett klipp från Svenska Dagbladet 1 september 1914, när kriget bara pågått en kort tid. Några som kallas "den tysk-katolska missionen" protesterar mot att kriget, i strid mot internationella fördrag, även förs i kolonierna. För Afrikas del bör det innebär att man protesterar mot engelska angrepp mot Tyska Sydvästafrika och Tyska Östafrika (idag Namibia och Tanzania). Harmset påpekar man att det engelska agerandet "bryter den hvita rasens solidaritet mot den svarta och undergräfver de hvitas auktoriet". Och kanske ännu värre: det som engelsmännen har för sig "bringar de färgade på tanken att afskudda sig de hvitas herradöme." - Vad kan man säga: "Enade vi stå, splittrade vi falla."

Som den senare utvecklingen visade var de tysk-katolska missionärerna något på spåren ...


Inga kommentarer: