söndag 22 april 2018

Som man frågar får man svar


Svenska Dagbladet har en enkät där man svarar på olika frågor, och utifrån svaren räknas ens partisympatier fram. Men jag tycker det stämmer rätt dåligt eftersom hela gänget på den här listan är dåliga enligt mina preferenser. Alla borde ligga på centerpartiets nivå! Då ser jag inte till att somliga svar kan i ligga i linje med vad ett visst parti påstås förespråka, utan vad hela paketet säger mig. Och då ingår inte bara enskilda punkter som verkar sympatiska, utan om partiet i stort verkar vara sympatiskt och pålitligt. Dessutom kan det finnas skillnader mellan riks- och lokalpolitik och -politiker. Så jag har vissa tvivel på hur rättvisande den här typen av enkäter är. Svaren är väldigt beroende av frågorna, och vad man inte frågar om.

1 kommentar:

Martin Gustavsson sa...

Rimlig tankegång. Gör din egen valkompass istället!
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/04/20/skapa-din-egen-valkompass-enkelt-och-gratis-samt-lankar-till-fulmedias-valkompasser/