måndag 27 juni 2011

August Strindberg om skyddsnätets betydelse

Här är ett fiktivt brev som Strindberg skrev när han gjorde ett försök i försäkringsjournalistiken. Det handlar om privata livförsäkringar, men som den tänkande läsaren raskt inser kan resonemanget utsträckas till hela det sociala skyddsnätet:

Det som mest bidrager till individens såväl som ett helt folks lycka... är känslan av säkerhet i ekonomiskt hänseende och framför allt vissheten om att de som av honom äro beroende och älskade icke skola behöva lida nöd. Detta ekonomiska oberoende ... är ingalunda, såsom mången föreställer sig, demoraliserande eller förlamande, tvärtom håller det självverksamheten vaken och bidrager i sin mån att utjämna den allmänna rikedomen, som, då den hopas på få händer, verkar skadligt på dem som äga och förtryckande på de andra, men fördelad på alla verkar väckande och livande.
Johan August Strindberg - ung man med blick för det väsentliga


Det här citatet trycktes 1873 i tidningen Svea och har rubriken "Något att tänka på". Finns i "Samlade verk" band 4, Ungdomsjournalistik, sidan 52.

Föregående inlägg i denna serie: "... tiden är vi!"
Och på ett av mina andra bloggprojekt finns: Strindberg om kommersialiseringen av det offentliga rummet

2 kommentarer:

Knapsu sa...

En klok kille, han August.

Björn Nilsson sa...

Jadå, ofta ... fast det kommer ju tillfällen när man får lägga till ett "inte" före klok också. Men här träffade han verkligen rätt.