onsdag 1 juni 2011

Norsk läsövning

Jodå, det går att läsa texter på andra språk än svenska eller engelska utan att drabbas av tarmvred. Får jag föreslå den här med titeln Neste finanskrise , skriven av ekonomen Erik S. Reinert. Det är mycket på ett kort utrymme. Som han påpekar (och det har jag faktiskt själv skrivit om också) fixade babylonierna finanskriser genom skuldavskrivning för 3500 år sedan. När ohållbara skulder byggs upp är avskrivning enda lösningen. Men nu har ekonomin drabbats av "historiedövhet" och "alternativdövhet", och man lär sig inte av tidigare erfarenheter. (Min anmärkning: kanske WEA kan göra skillnad?)

Mot slutet av artikeln ges en intressant jämförelse mellan Ryssland och USA:

Under et besøk i USA i forrige uke slo det meg at det som der nå skjer i sakte film likner svært på det Russland opplevde etter 1990: en permanent maktforskyvning fra produksjonsøkonomien til en liten finanselite kombinert med fallende lønninger på bred front. Vi tok aldri noe oppgjør med teoriene som skapte elendigheten i Russland, og – totalt historiedøvt – tas de fremdeles for god fisk.
Tycker det känns som han överdriver lite (men bara lite). Och sett från en annan synvinkel skulle man nog säga att politiker och ekonomer generellt inte är dumma utan fattar någorlunda vad som händer, men de vet vilka intressen de har att tjäna. Finanselitens intressen.

Inga kommentarer: