fredag 17 februari 2012

Det globala temperaturläget

Det går fort numera: de här bilderna med ursprung i satellitmätningar av världens temperatur som sammanställts av Alabama university (jag hämtade dem här) visar klimatläget i januari detta år. Snabbt jobbat, men så är det i datorernas tidsålder. Bilderna blir klart läsligare om man klickar upp dem. Den köldknäpp som drabbade delar av Europa, och som fick en del klimatförnekare att vakna till, framstår som klart mindre oroväckande än det som händer längre norrut, i polartrakterna. Det handlar inte bara om smältande isar, utan att metangas som ligger infrusen i de norra tundraområdena kan komma ut i atmosfären. Och metan är värre som växthusgas än koldioxid. Värme och torka är det i stora delar av USA och Mexico, och det lär väl drabba deras jordbruk.

Det nedre diagrammet visar långsiktiga tendenser med varmare respektive kallare perioder än normalt från december 1978 till januari 2012. Man ser att kallare - blått - blir sällsyntare ju längre tiden går. Kom ihåg att det här är globala mätningar. Att det var vargavintrar i Sverige förra och förrförra vintern påverkar inte den globala situationen så mycket.

En intressant detalj är den första riktigt höga varma - röda - stapeln. Det var 1998 som var exceptionellt varmt. Sedan dess har man inte nått de höjderna, däremot har perioderna av onormal värme blivit längre. Men om man skulle dra en trendlinje från toppen 1998 och till den kallperioden som var 2008 så skulle man få det till att klimatet faktiskt blivit kallare! Det är oärligt, bluff ur vetenskaplig synpunkt, men det är vad vissa klimatförnekare gjort! Men jag tror det påhittet är grundligt avslöjat nu.

Inga kommentarer: