torsdag 16 februari 2012

Offentliga skulder i Sverige, Tyskland och Grekland

Igår hade jag ett diagram med privata skulder i tre länder. Nu har jag använt samma dokument från Eurostat för att klämma till med de offentliga skulderna i samma länder. Det kanske ger perspektiv på någonting? Bara en fråga gripen direkt ur luften: det ser ju bra ut med låg och sjunkande offentlig skuld i Sverige, men kan det i själva verket vara något fel här? Kan den omfattande privata skuldsättningen ha något med den låga offentliga skulden att göra (vilket kanske förespråkare av MMT, Modern Monetary Theory, skulle hävda)?


Jag är inte så bra på MMT:s finare detaljer, så de har säkert en förklaring till varför såväl privat som offentlig skuld sticker iväg i Grekland. Mycket i MMT handlar helt enkelt om bokföring och om ekonomier som fungerar som kommunicerande kärl: minskar det på ett ställe så ökar det på ett annat. Men som Anders påpekade i föregående inläggs kommentar så har staten i Grekland via bankövertaganden få ta över en del privata skulder. En sak som man från MMT-sidan starkt skulle betona är att Sverige, till skillnad mot Tyskland och Grekland, har sin egen valuta att operera med, och att det gör en mycket stor skillnad. Skulle Grekland göra sig av med € och i stället återinföra drachman är man visserligen fortfarande i ett svårt läge, men man får ändå bättre möjligheter att jobba sig uppåt igen.

7 kommentarer:

martin sa...

Kan du göra den grafen igen, med USA med? Så man har en baslinje för sund kapitalism. (Ironi)

Kerstin sa...

OT här, men tack för stöd.

Björn Nilsson sa...

Nja, nu är ju USA inte med i EU och saknas följaktligen i statistiken jag tittade i ... kan säkert ta siffrorna från annat håll men de kanske inte blir jämförbara då pga olika beräkningsgrunder. Men idén är ju bra!

Björn Nilsson sa...

Tack själv Kerstin, jag undrar om det hjälpte så mycket med att predika för döva?

Kerstin sa...

Björn:
Propagandan är ju både ögon- och öronbedövande, för att inte säga hjärnbedövande, så man ska kanske inte förvånas. Vore inte propaganda precis så här effektiv skulle ingen makthavare ens försöka sig på sådan.

Det mest förvånande idag är väl att folk inte förstår hur det som hände i Tyskland kunde hända? De flesta har ingen aning om att tyskarna (förutom de där få kritiska galningarna) var helt övertygade om att omvärlden attackerade dem, alldeles utan orsak. Först attackerade Polen det oskyldiga och fredsälskande tyska folket och sen förklarade England krig, och så fortsatte det....

Ingen har idag en aning om hur ofantligt fredsälskande Hitler var. Lika fredsälskande som somliga makter är demokratiälskande idag, som Saudiarabien och Qatar ex, för att bara nämna de stater som de flesta kanske inser inte är så demokratiälskande när allt kommer omkring, i varje fall inte på hemmaplan.

Det var väldigt intressanta diagram du visat här, för att i alla fall komma med något som har anknytning till inlägget :-)

Jan Wiklund sa...

Såvitt jag förstår så måste alla skulder motsvaras av tillgångar nån annanstans.

Så om statens nettoskulder minskar måste de privata nettotillgångarna också göra det.

Men hur blir det om man delar upp det "privata" på olika kategorier då? Företag, hushåll, rika hushåll kontra fattiga... åtminstone påstår en del att det är övre medelklassen i rikemansförorterna som har skulder, resten inte.

Björn Nilsson sa...

Jo, jag funderade åt det hållet. Den privata sidan kan ju inte bara behandlas som "en grå massa". Samma bör väl gälla olika funktioner på den offentliga sidan. Man får studera vidare!