söndag 3 januari 2016

Vetenskapens republik ...

... känner inga gränser. I alla fall inte officiellt.


On December 30, the International Union of Pure and Applied Chemistry announced that a Russian-U.S. collaboration had attained sufficient evidence to claim the discovery of elements 115, 117 and 118. ...

Researchers at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia, and Lawrence Livermore National Laboratory in California, which are among the institutions credited with elements 115, 117 and 118 ...
Kemins periodiska system har kompletterats. De tidigare tomma rutorna i det periodiska systemet för rutorna nummer 115, 117 och 118 har fått innehåll, fast de nyupptäckta grundämnena inte har fått något namn ännu. Det är ett samarbete mellan ryska och USAmerikanska forskare som lett till dessa framsteg. De har dessutom hävdat att de kommit på vad nummer 113 är, men nu är det japanska vetenskapare som fått äran för det.

Hur som helst, det är trevligt att vetenskapare kan samarbeta och höja planetens kunskapsnivå, trots att politiker och militärer bär sig illa åt. Förresten: är det inte så att USA köper motorerna till sina rymdraketer från Ryssland, trots sanktioner? Tydligen går det bra med sanktioner så länge det inte drabbar USA:s intressen (utan bara Ryssland, och de européer som är dumma nog att ställa upp på sanktionspolitiken).

periodic table

2 kommentarer:

martin sa...

Som jag sa för längesedan. Skall man se det som pågår så är det ett frontalangrepp på "the old world" som rebellerna (som jag kallade amerikanerna när jag bodde där) skulle uttrycka det. För när Europa (tvingades?) till sanktioner emot Ryssland, så ökade USA sin handel med Ryssland och de enda som minskade sin omsättning totalt sett var Europa. Varför trycks Europa ned och varför arbetar man hårt med en splittring av Europa från bägge håll? Jag läste ett vidrigt sociologiskt pek från USA om det nationsbildande traumat, jag tycker mig se det appliceras i försök att skapa nationer runt om i världen av USA, Jugoslavien ser ut att vara applikation av denna forskning. Vad som oroar mig nu är att man försöker skapa ett nationabildande trauma för ett samlat europa.

I den akademiska världen så har jag forstrats i en östeuropeisk tradition, jag jobbade alltid med forskare med östeuropeiska kontakter och var på konferanser som funnits sedan kalla kriget. Där forskare från bägge sidor möttes och diskuterade det gemensamma forskningsämnet. Inom icke-strategiska frågor som angår mänsklighetens helhet har de olika grupperingarna aldrig varit så himla relevanta och utbytet har alltid existerat.

Björn Nilsson sa...

En del hänvisar till anglosaxiska geopolitiska teorier från förrförra seklet som handlar om att det euroasiatiska rummet måste omringas och kontrolleras. Och när det inte går så måste framförallt Tyskland och Ryssland hindras att samarbeta.