söndag 24 januari 2016

Diverse tankeplock en söndagskväll

Kvinnosolidaritet


Hur står det till med solidariteten mellan kvinnor/flickor? Man skulle ju kunna tro att tafsmuslimernas excesser även här i Sverige skulle utlösa en storm av solidaritet med offren. Men det verkar, från många håll, snarare handla om krishantering av modellen "men titta på det här i stället, svenskar gör minsann sådär också ...". Från delar av etablissemanget försöker man/kvinn att styra bort fokus från övergreppen, förmodligen i syfte att inget får störa bilden av migranterna som stackars asylsökare. Här är ett exempel från en bildad person, lärare och vänsterpartist som jag tror varit ganska högt i partistrukturen. Nå, solidariteten från v-partiet har ju haft sina brister tidigare, när det gällde att stötta kvinnor i förorter som störs av otrevliga muslimer. Ur en normal vänstersynpunkt är den här tendensen obegriplig. Men det kanske beror av att de som stödjer den inte är normalt vänsterfolk. Varför vänsterkvinnor skulle ha några varmare känslor för individer som avskyr såväl vänster som kvinnor är svårt att förstå. Jag gör det inte.

Ett påstående som borde medföra klasstryk för den som uttalar det är att de som protesterar mot tafsmuslimernas verksamhet idag är samma figurer som var kvinnofientliga igår. Är det vettigt att med påbud av den typen kollektivansluta folk med en anständig hållning till sverigedemokraterna? Det kan ju innebära att sd får fler sympatisörer av ren ilska, och var det detta som var meningen?

Tidens tecken


2010-talet: den åldrande vänsterns sista chans (om nu inte den chansen redan har sprungit förbi och sumpats).

2010-talet: den åldrande imperialismens sista chans (eller om den kan hålla sig vid liv in på 2020-talet?).

Normalfördelningskurvan

Etnologen och bloggaren Eddy Nehls hävdade vid något tillfälle att man inte av kulturell bakgrund kan sluta sig till hur en individ kommer att uppträda. Det är helt säkert riktigt. Människor kan vara väldigt olika även om de har samma bakgrund. Men om man får en hel grupp att studera, då borde bilden bli annorlunda. Jämför med väljarundersökningar: frågar du en enda tant eller gubbe på gatan hur de kommer att rösta får du en åsikt, men knappast en pålitlig bild av hur opinionen totalt ser ut. Men har du en statistiskt representativ grupp på drygt tusen personer är det faktiskt möjligt att någorlunda väl förutse hur nästa val kommer att gå. (Se "anmärkning" nedan.) Om det ramlar in X tusen migranter från västra Asiens kurdiska eller arabiska områden, borde man inte kunna ha vissa uppfattningar om hur flertalet av dem ser på världen? Normalfördelningskurvan kanske kan visa vilka tankar och världsåskådning hos dem som är den vanliga, samtidigt som man får inse att vissa kan ha helt andra idéer. - Om någon statistiker tycker att den där kurvan är dåligt i det här sammanhanget, så kom med något bättre!

Anmärkning: som jag väl tidigare skrivit på bloggen (eller om det var på någon annans blogg) så kanske de traditionella opinionsundersökningarna blir mindre pålitliga, och paneler på nätet kan bli det som gäller i stället. I vissa lägen vill ju människor inte svara sanningsenligt när det ringer på telefonen. I en webbpanel kan det kännas friare, och ju fler människor som har dator och svarar på enkäter, desto mer kommer resultatet att bli trovärdigt.

Försvar och kapitalism

Försvar och NATO diskuteras i dessa dagar. Här en reflexion som handlar om totalförsvaret och behovet av att ha rejäla resurser i landet ifall handeln med omvärlden skulle störas. Civilförsvar alltså.

Det behövs lager av strategiska resurser, det behövs produktionsmedel och kunnigt folk för att kunna möta en kris utan att samhället brakar samman efter några dagar. Det behövs resurser för att ta hand om naturliga eller mänskligt orsakade katastrofer. Men sådant kostar. Man kan ju tänka sig att en svensk patriotisk borgerlighet skulle ställa upp på det - försvaret av fosterlandet måste ju få kosta! Men hur är det när denna patriotiska borgerlighet/kapitalistklass knappast finns längre, och fosterlandets resursbehov inte är en fråga som finns med i räknenissarnas kalkyler? När kapitalistklassens högre skikt är indragna i de globala nätverken och förmodligen hellre tar sina order från Washington än Stockholm, hur blir det då? - Jag slänger fram hypotesen att i vår tid så passar begreppen 'nationellt försvar' och 'kapitalistiska vinstkrav' dåligt ihop.

UK 1940, SSSR 1941

1940 fick den engelska styrkan i Frankrike fly för livet undan tyskarna, trots rätt små förluster. 1941 tvingades Sovjets styrkor att dra sig tillbaka under några månader under svåra förluster, men Röda armén bröt inte samman och kunde slå tillbaka tyskarna utanför Moskva. Det avgjorde på sikt hela kriget i Europa. Varför får vi då ständigt höra att den sovjetiska armén var så dålig, när den faktiskt klarade av ett mycket tyngre anfall än det som jagade engelsmännen över Engelska kanalen? En hypotes: det beror av att engelsmännen har ett behov av att snacka bort just det.

Sovjet då och Ryssland nu

Man behöver inte överdriva likheterna, men inte heller bortse från dem. Jag tänker på situationen för Ryssland idag, jämfört med 1920-1930-talen.

Dels utvecklingen av landet. Efter första världskriget var Sovjet utsatt för blockader. Även om man ibland kunde inhandla saker utifrån (som metallkombinatet i Magnitogorsk) så tvingades landet mer eller mindre att av egen kraft lyfta sig i kragen, att finansiera uppbygget internt. Det lyckades man med, även om vissa saker slog fel (jordbruket pressades för hårt). Numera är det som bekant sanktioner det handlar om. Ryssland har varit uppstudsigt och måste straffas! Men det innebär också att ryssarna måste utveckla sig internt igen. Import från EU ersätts av egenproduktion. På sikt bra för landet, förmodligen. Och idag finns större möjligheter än på 1930-talet att handla med stater som inte driver sanktions- eller blockadpolitik.

Dels en fråga om mentalitet hos ledningen. Strax innan andra världskriget bröt ut försökte japanerna invadera Mongoliet. Men sovjetiska armén fanns där, och i augusti 1939 spöade den upp japanerna så eftertryckligt att de sprang sin väg och aldrig vågade komma tillbaka. Men här är en intressant detalj: när den sovjetiska militären föreslog att man skulle förfölja de japanska trupperna in i Manchuriet sa Stalin nej. Det blev inget direkt krig mellan Sovjet och Japan. Japanerna slog om till krig söderut i stället.  Därmed fick Sovjet lugn i öster och kunde flytta trupper västerut när Tyskland angrep. 1945 kunde Sovjet sedan slå ut de japanska styrkorna i Manchuriet och Korea.

Jag tror det här säger en del om hur ryska/sovjetiska ledare kan tänka: nämligen lugnt, långsiktigt och metodiskt. För att ta ett modernt exempel: turkarna skjuter ner ett ryskt militärflygplan som (eventuellt) varit inne på turkiskt område några sekunder. Planet var inget hot mot Turkiet, däremot mot väpnade grupper i Syrien som på sikt också hotar Ryssland. En hetlevrad ledare i Moskva skulle ha kunnat förklara krig i detta läge, möjligen med baktanken att NATO inte skulle rädda Erdogan. Det vet man ju inget om, på några dagar hade den här affären kunnat skruvas upp till världskrig. Men Putin nöjde sig med hårda sanktioner mot den turkiska ekonomin. Förmodligen tänker han att Erdogan skall få lite mer rep att hänga sig i så småningom. Det här utesluter inte blixtaktioner om så krävs (tänk på Krim, eller hur ryska styrkor snabbt etablerades i Syrien), men ofta är det långvarigt väntande på rätt tillfälle det handlar om. Detta kan även förklara varför Putin ännu inte har rensat ut den lilla klick liberaler som ännu sitter på nyckelposter i Ryssland. De får fortsätta att göra bort sig ett tag till. Väldigt få ryssar kommer att sakna dem om/när de försvinner. Undrar om Ryssland sitter och väntar på att såväl Turkiets som Saudiarabiens härskare skall röra till det så mycket för sig att de faller - samtidigt som Iran dras djupare in i samarbete med Ryssland och de andra staterna i SCO, Shanghai Cooperation Organisation?

Ja, det var några tankar så här på söndagskvällen.

3 kommentarer:

/lasse sa...

Det gäller att jämföra ”rätt” både med det ena och andra.
Angående den ryska och sovjetiska ekonomin ”glöms” det här med sanktioner och förödande krig lätt bort. Första världskriget och inte minst det andra decimerade kraftigt folk i arbetsför ålder och samhället i stort.
Men om man ska jämföra, 1913 var Sovjets och Mexikos köpkraftsjusterad BNP/capita den samma, 1989 var den Ryska 46 % högre. Först med ett kapitalist Ryssland och en ekonomi i fritt fall kunde Mexiko gå om.
http://fortune.com/2014/11/09/germany-east-west-economy/

Artikeln handlar egentligen om de fortsatt betydande ekonomiska skillnaderna mellan öst- och väst- Tyskland. Om den tyska återföreningen fungerat så mediokert med det nyliberala ekonomiska systemet kan man fråga sig hur svenska politiker tänkt sig att den eskalerande invandringen av folk med mycket lägre utbildningsnivå, helt annat språk, kultur, religion etc ska lösas i en handvändning. I det tyska fallet hade de ”nya” tyskarna ”med” sig bostäder och samhällelig infrastruktur om än av öststatsstandard.

martin sa...

1. Tafsmuslimer
Skärpning FFS. Finns ingen anledning att uppfinna egna tillmälen.

2. 40-talistens extremt långa tid vid makten och som samhällets mittpunkt.
Den här lilla serien bilder sammanfattar det helaganska enkelt. Pratamed alla generationer efter 60-talisterna om din generation, fråga folk i hela världen om din generation de som är 40 år och yngre. Så får du samma svar.
http://9gag.com/gag/awx5AyQ/baby-boomers

3. Normalfördelningskurvan
Du själv är ju ett levande bevis på att en ögonblicksbild om vad folk tycker och vad deras värderingar är absolut ingenting. Fram till plötsligt en dag på hösten 2014 var dina värderingar en sak, dina åsikter och din retorik var på ett sätt. Plötsligt en dag bara ändrades det. Förutsättningen för att kvantitativ metod, matematik och statistik skall kunna förutse ett enda skit, det är att man lever i en stationär värld. En ergodisk värld. Men jag är ledsen, som ditt liv och allas liv bevisar så är inte världen stationär.

4. UK/SSR
Dialektiken ger en alltid svaret och visar var man skall titta. När en liberal (monoistisk filosofitroende)talar om något, frågar dialektikern vad det är han inte talar om. När de talar om Sovjetarmén förluster i framryckningen mot kulturnationalisterna, vad är det som man inte talar om då? Man talar inte om varför förlusterna var så stora och om varför de egna var jämförelsevis små. De allierades framryckningar gick ut på att vid kontakt med fienden dra sig tillbaka och bomba skiten till grus utan minsta hänsyn till civila. Sovjetarmén offrade soldater för att rädda folk.
Exempel:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bombing_of_Normandy

Mod, tror jag är ordet för skillnaden.

5. Turkiet

Man hade en plan. Dela upp syrien mellan kurder, irak och nån opposition av det som blir kvar kring damaskus.

Här har vi en annan plan, relaterat till platsen första ryska planet sköts ned, enligt kurdiska forum som jag google translate på är det en turkmensk anikurdisk koalition aktiv i regionen, enligt samma forum är regionen viktig för att kunna skapa en sammanhållen kurdisk landyta från Irak ända ned till medelhavet. När man lyckats säkra det så utropar man kurdistan med det lokala självstyret i Irak, det är givetvis Erdogan tvungen att stoppa till varje tänkbart pris. (Med NATOs generade tystnad.)

Dela upp Turkiet mellan kurderna, grekerna och sovjet. Det finns flera landanspråk i Turkiet och vi lever i en tid där rätt eller fel, bra eller dåligt inte spelar någon roll. Finns det något anspråk på att vara felfördelad så skall man ha sin landplätt. Man kan med en koalition göra Turkiet till ett Jugoslavien.

Saudi är vän med alla, alla försöker stötta upp det bräckliga kungahuset med alla till buds stående medel. Ryssarna är där och söker hjälpa dem diversifiera sin ekonomi med lite kärnkraft bland annat. Det är inte den som är stark som bråkar mest, det är den som är hotad, inmålad i ett hörn som slår vilt omkring sig. Det är ett svagt kungahus som nu slåss sin sista strid. Vad vi bör fundera på och arbeta för idag, det är vad som skall komma efter kungahuset. De mest extrema kulturnationalisterna i Saudi har ett stort försprång emot alla möjliga andra och vettigare krafter. Då skulle den globala terrorismen ha sin egen bank, sin egen nationalstat sina egna svenska vapenfabriker. Grattis världen.

martin sa...

Fotnot till 3.
När man gör ett antagande om att något är konstant i sin förståelse för omvärlden, då kommer alla åtgärder man gör baserat på det antagandet söka att göra den antagna konstanten konstant.

Det är därför Chicagoskolans ekonomiska teorier blir värsta bromsen för ekonomin. Deras modeller antar en stationär värld, de utslag de får i sådana matematiska modeller kommer föreslå åtgärder som flyttar ekonomin emot stationärt tillstånd.