måndag 4 juli 2016

Lite praktisk källkritik

Jag raderade ett inlägg igår strax efter publiceringen. Det var nog förhastat, trots att det innehöll fel av en typ som jag inte vill släppa igenom i den här bloggen, och trots att jag faktiskt i inlägget hade vissa reservationer. Jag borde naturligtvis, när jag upptäckte felet, behållit det men ha lagt in rättelser. Samt naturligtvis gjort några noteringar om de "källkritiska kriterierna", nämligen:


Närhet, beroende, tendens, äkthet, rimlighet

Märkligt nog ligger ursprungstexten med felen kvar, den bloggpost hos The Saker som jag citerade, och där Kinas president Xi Jinping uppgavs ha sagt bland annat detta:

The world is on the brink of radical changes. We see how the EU is gradually crumbling and the US economy is collapsing. This will end in a new world order. So, in 10 years we will have a new world order unlike anything before in which the key will be the Union of Russia and China. ...
We are now witnessing the aggressive actions by the United States against Russia and China. I believe that Russia and China may form an alliance before which NATO will be powerless and it will put the end to the imperialist aspirations of the West. 

Som kommentatorer hos Saker sedan påpekar, bland annat kinesiskkunniga personer som läst originaltexten till Xis tal, finns inte ovanstående i talet. Det verkar vara påhitt hos en rysk nättidning som sedan slunkit in hos den annars normalt rätt pålitlige Saker. Och där gjorde jag felet att jag, eftersom citaten verkade uppseendeväckande, visserligen letade på kinesiska (engelsk- och franskspråkiga) officiella nätsidor, men inte trampade på bromsen när jag inte hittade ursprunget.

Om vi nu använder de källkritiska kriterierna (här är ett gammalt inlägg om dem)  så är det lätt att se att de påstådda citaten från Xi spricker först och främst på äktheten. De är inte äkta, de är påhittade! Vad det gäller närhet ser det inte heller så bra ut, den påstådda källan där en blogg hänvisar till en nättidning i stället för en originaltext, bör medföra frågetecken. Tendens kan tolkas som positiv mot Kina och Ryssland, men faktiskt också tvärtom ifall en del människor kan ta anstöt av vad Xi uppgavs säga. Visserligen ser EU skakigt ut, men eftersom kineserna också bygger förtroende och affärsförbindelser i EU-länderna är det nog inte så klokt att säga att hela det bygget håller på att rasa ihop.

Beroende vet jag inte hur det ser ut i det här fallet, medan rimlighet kan dra med sig vissa frågor: även om Xi och Kinas stats- och partiledning verkligen har de här uppfattningarna när de pratar internt, skulle de uttrycka dem på det här sättet vid ett mycket officiellt tillfälle? Xi talade vid Kinas Kommunistiska Partis 95-årsjubileum. Mycket högtidligt alltså.

LURAD!
Det stod några andra intressanta saker i det raderade inlägget: Kinas enorma ekonomiska offensiv från Pärlflodens delta och ut över världen, och om det nya kinesiska jätteteleskopet, men det får jag säkert anledning att återkomma till.

2 kommentarer:

Einar Schlereth sa...

Jättebra, Björnbrum. Jag slutade för länge sen att lita alltför mycket på Saker. Han drar ganska ofta alltför stora växlar på sina kort. Dina slutsatser tycker jag är helt korrekta liksom några kommentatorernas funderingar. Det är synd för han har ju fördelen att förstå ryska och ukrainska. Och kinesiska är ju för oss alla (Nästan) en stängd dörr.

Björn Nilsson sa...

Märkligt nog ligger artikeln kvar, med ett tillägg om att Xis påstådda uttalanden har Saker plockat upp från ryska nätsidor. Det är faktiskt en förtroendesänkare och det är tråkigt. Det tar tid att bygga upp förtroende, men det kan förstöras väldigt fort. Jag tror inte man kan smita ifrån det här med ursäkten att man inte kan kinesiska, för hade Xi verkligen sagt dessa märkliga saker i ett offentligt tal (på kinesiska naturligtvis) hade de blixtsnabbt översatts till mängder av andra språk och kommenterats överallt. Jag tror inte att någon "mediakonspiration" hade kunnat hindra att uttalandena spridits över världen bara några minuter efter att de kommit ur Xis mun.