fredag 21 oktober 2016

Medeltiden är bättre än sitt rykte!

Ibland är förre utrikesexcellensen Bildt faktiskt rolig:

Jag har heller aldrig känt någon drift i att delta i det allmänna smutskastandet av medeltiden. 

Detta på tal om Saudiarabien. Det tråkiga är nog inte att Saudiarabien befinner sig i medeltiden utan i vår tid. Dessutom försett med moderna vapen som mal sönder grannlandet Jemen.

För övrigt finns det historiker som hävdar att medeltiden verkligen inte var så mörk ("the dark ages") som det påstås. I mina hyllor står bland annat en bok som heter Den ljusa medeltiden. "Mörkret" var förtal av folk som ville återgå till tiden före medeltiden, till den klassiska romerska epoken. Renässansfolket alltså, de som i stället hyllade det antika Rom, den epok som låg innan medeltiden. En rörelse som i sina mål var reaktionär. Det misslyckades naturligtvis. Återupplivandet av romerska ideal satte igång oväntade processer. Några hundra år senare var kapitalismen i färd med att bryta ner såväl renässansens som medeltidens kvarlevor i Europa.

5 kommentarer:

martin sa...

Medeltiden härskades av ett ekonomiskt system som äridentiskt med nyliberalism, tro fan att det finns de som vill revidera historieberättelsen av medeltiden.

Björn Nilsson sa...

Hm, om vi åtminstone med 'medeltid' begränsar oss till det västra Europa som Marx & Engels kände till när de skrev Manifestet, kan vi konstatera att det var ett annat system som gick under för kapitalets anstormning.

martin sa...

Man kallade ofta saker som dagens ekonomer kallar "naturlig ordning", för "gudomlig ordning" på den tiden. Kyrkan är banken och det finns bara en gud (en valuta). Sätter du dig upp emot den heliga romerska kyrkan(idag banken) så handlar du inte.

Björn Nilsson sa...

Samhällsstrukturen var inte nyliberal = var och en för sig. Självklart, eftersom det inte gick att klara sig på det sättet. Familj, släkt, lokalsamhälle, korporationer som skrån och gillen, feodala strukturer av ömsesidig hjälp och skydd, de var de jordiska stöttepelarna för den gudomliga ordningen.

martin sa...

Jo, det är givetvis en lite tramsig postmodern jämförelse. Strukturerna har bara bytt lite namn. Där individualismen och de som börjar utsträcka individens rättigheter till företag och institutioner, gör att individen blir inte mycket värt längre, hen är fri men institutionen gör med hen precis som den vill. Men postmodernismen ger ju möjlighet att finna likheter överallt, man skulle ju kunna säga detsamma om sovjet. Det enda det egentligen säger oss är väl att vi har haft svårt att bryta ned maktstrukturer tämligen generellt igenom historien.

Men lite komparativ ekonomihistoria är lite kul när man häcklar nyliberala ekonomiska teorier. Man finner ju likheter i observationerna av ekonomiska system med ränta ända tillbaks till de gamla grekerna. "Jaha, så det heter naturligt nu, ja förr hette det guds ordning, eller osynliga handen är den lite som den heliga ande?"