fredag 6 oktober 2017

TV årgång 1949

TV i Sovjet redan under Stalins tid? - Ja, se här.

Nästa fråga: bör detta ha kommit som en överraskning? - Nej, i volym 2 av The Bolshevik Revolution 1917-1922 berättar E. H. Carr i en fotnot att det hölls en stor elektro-teknisk kongress i Moskva 1921. Bland de företeelser som där beskrevs som snart inom räckhåll för vetenskapen var television, samt utvinnande av energi genom att klyva atomer.

Inga kommentarer: