fredag 20 oktober 2017

Vad är D-8?

"Vad är det här för ett gäng?" tänkte jag. "Vad är D-8 för ena tomtar, har aldrig hört talas om dem tidigare!"
Nå, det finns alltså en grupp som kallar sig D-8 och består av ett antal mer eller mindre muslimska länder. Det som först fick mig att reagera var att den turkiske presidenten uppmanar medlemmarna att handla med varandra i nationella valutor. Och vilka är medlemmarna. Man hittar listan på wikipedia:  Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan och Turkiet. Har inte räknat efter, men det bör väl vara mer än halva miljarden människor som via sina statsledningar är med i 'The D-8 Organization for Economic Cooperationäven känd som Developing-8

Det är alltså en grupp stater där en tung medlem anser att man bör lägga dollarn åt sidan till förmån för egna pengar. Turkiet orienterar sig bort från USA. Iran är säkert med på det.

Official logo for D-8 Organization for Economic Cooperation.png

Noteras bör att ett flertal av D-8-gänget också på olika sätt är anknutna till SCO (The Shanghai Cooperation Organisation) som medlemmar eller med olika sorters observatörsstatus. Här har vi dem:

SCO (orthographic projection).svg

Vi har bland annat tre av fem BRICS-medlemmar här, Kina, Indien och Ryssland. 

Vad jag kan se så är sju av åtta D-åttor också med i den av Kina startade AIIB, Asiatiska banken för infrastruktur-investeringar. Bara Nigeria saknas. Till detta kan man lägga en massa andra mer eller mindre flernationella avtal, Kinas nya "sidenvägar" etc, och bilden verkar ganska klar: här byggs det internationella relationer som inte är bra för den världsordning som hänger på USA:s hegemoni vad det gäller militärmakt och pengar. Även de flesta stater som verkar stå utanför är på olika sätt på väg in i den nya ordning som byggs runt Ryssland och Kina och några andra mindre centra. Hur manövrerar Sverige i denna nya värld? Vi får väl notera medlemskapet i AIIB som något positivt i alla fall.

Inga kommentarer: