torsdag 3 maj 2018

ABF pudlar
Pudlar gör ABF, den här gången åtminstone. Clarté bör nog dock se det som en varning. Att "arbetarrörelseidkarna" utan påtryckningar skulle svälja revolutionären Marx ... tja?

Inga kommentarer: