lördag 12 maj 2018

Marx mot skogsbolagen

Den långa produktionstiden ... med därav följande långa omslagstid medför, att skogsbruket är olämpligt som kapitalistiskt privatföretag, och detta gäller i lika hög grad, om ett bolag träder i stället för den enskilde kapitalisten. Kulturens och industrins utveckling överhuvud har i alla tider åstadkommit en så intensiv skogsskövling, att alla åtgärder, som företagits till skogarnas skydd, i jämförelse därmed ter sig ytterst obetydliga. (Karl Marx, Kapitalet II, Cavefors/Clarté 1971, sid. 221.)

Jag antar att klassicisten och tyske romantikern Marx bland annat tänkte på hur skogarna försvann runt Medelhavet för länge sedan, och hur ödeläggelsen sedan fortsatte upp genom Europa - och detta långt innan kapitalismen kommit in på scenen.

Tar det inte ungefär 70 år för en tall att växa upp i Sverige? Den tallplanta som tittar upp ur jorden när farfar var ung kommer först sonsonen att kunna hugga ner som fullvuxet träd. Det är en långsam naturlig process som inte passar i dagens kvartalsekonomi. Tydligen passade det inte så bra på Marx tid heller.

Problemet för kapitalisten i skogsbranschen är alltså att det tar väldigt lång tid innan investeringen leder fram till en färdig produkt som kan säljas och ge vinst. Det är ett förhållande som kan leda till för tidig skövling, alternativt att företagen försöker genvägar för att snabba på trädens tillväxt som inte alltid är så hälsosamma för träden och för skogen som miljö. I ett fall som jag hörde om förra årtiondet var det en areal av Ölands storlek där en ny smart planteringsmetod för tallar ledde till att plantorna dog efter ungefär tio år. Inte så smart - bolagen hade varnats av kunnigt folk, men körde på ändå. Räknenissarnas kapitalism och ett vettigt skogsbruk går alltså illa ihop.

2 kommentarer:

martin sa...

Just nu eldar vi upp skogen, för att skapa de utsläppsrätter som krävs för att hålla liv i Tyska kolkraftverk.

Björn Nilsson sa...

Det låter inte så smart.